kostråd vid IBS
Livsmedelsverkets kostråd passar inte patienter med IBS

Det skriver Peter Benno, med dr, leg läkare, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska institutet, i Läkartidningen.

Evidensen för att begränsa intaget av FODMAPs vid IBS är stark

Merparten av den kost som klassificeras som FODMAP förordas dock i Livsmedelsverkets kostråd. Rekommenderat intag av kålväxter, lök, baljväxter, rotfrukter och frukt är 500 gram per dag och av fullkorn 70–90 gram. Information om kostfiber begränsas till en kommentar på verkets webbplats: »Om man äter väldigt mycket fibrer kan man få ont i magen, problem med gaser och till och med diarréer. Det gäller främst små barn«. Hos IBS-patienter kan symtom uppstå vid ett kostfiberintag långt under »väldigt mycket«.

I mötet med IBS-patienten hamnar läkaren ofta i en svår situation. De flesta av patienterna är medvetna om kostråden och skeptiska till att minska FODMAP-intaget: »Kan nyttig mat verkligen skapa problem?« Tillverkare av livsmedel med en andel sötningsmedel på >10 procent polyoler är skyldiga att varna för mag–tarmbesvär på förpackningen, till exempel tuggummi som innehåller xylitol. Lämpligt vore att Livsmedelsverkets riktlinjer innehåller information om att FODMAP kan ge mag–tarmproblem. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) anser också att minskad gasbildning och därmed minskade mag–tarmproblem är viktigt för folkhälsan.

Rätt information från dietist viktig

Bättre information till patienter med IBS om vikten av att minska intaget av FODMAP:s kan påverka symtombördan. Kostråd bör ges av dietist eller annan kostkunnig person. När patienten blir bättre bör »nyttig kost« slussas in successivt utifrån den enskildes förmåga att tolerera den.

Jättebra att detta uppmärksammas tycker vi så klart och framförallt viktigt att förtydliga till vem som Livsmedelsverket vänder sig och att deras råd inte passar alla. Kostråd till patienter med IBS har historiskt sett varit vaga men i och med kostbehandlingen FODMAP nu finns och hjälper 75 % av med IBS är det en behandling som fler ska få möjlighet att prova. En förutsättning för att få rätt resultat är dock att behandlingen görs i samråd med en dietist som är insatt i FODMAP.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance