förstoppning
Bakterier påverkar vår fysiska och mentala hälsa

Tarmbakteriernas betydelse för vår hälsa uppmärksammas i medierna just nu och forskarna menar att det finns stora samband mellan tarmbakterier och hur både vår kropp och hjärna fungerar.

De som såg den unga forskaren Giulia Enders i Skavlan på SVT1 fredagen den 13 februari, blev nog alla mycket inspirerade av hennes sätt att beskriva våra tarmars ekosystem med bakterier och den koppling man kan göra till vår fysiska och psykiska hälsa. Giulia har även skrivit boken ”Charmen med tarmen” där man kan fördjupa sig ytterligare i detta intressanta samband.

Varje människa är värd för mängder av mikroorganismer

I Vetenskapens värld SVT2 den 16 februari diskuterade man det faktum att vi är mer än bara människor. Det vill säga, varje människa är även värd för en otrolig samling mikroorganismer som lever i våra kroppar, där vi ansvarar för att uppnå en balans och harmoni mellan hälsosamma och skadliga mikrober. Bland annat nämns hakmaskar som producerar inflammationshämmande saliv, vilket eventuellt kan vara verksamt vid autoimmuna sjukdomar som Ulcerös kolit och Celiaki.

What the bacteria in your gut have to do with your physical and mental health” heter en artikel i Huffington post den 12 februari och där uppmärksammas en engelsk studie som även den visar på tarmbakteriernas betydelse för vår hälsa.

Här beskrivs hur våra kroppar är gjorda av fler bakterier än mänskliga celler, och att tarmen ensamt innehåller biljoner mikrober (bakterier och svampar). Forskare ägnar allt mer tid och pengar på att förstå tarmens ”microbiome,” och hur den eventuellt påverkan hjärnan och kroppen. Särskilt oroande bland forskare och allmänheten är effekten tarmfloran kan ha på den psykiska hälsan.

Man menar att mycket tyder på att tarmbakterier kan ha en betydande inverkan på hur vi tänker, känner och beter oss, och verkar även ha betydelse för olika neurologiska tillstånd. Man kallar forskningens framsteg för ett ”paradigmskifte” vad gäller hjärnvetenskap.

Sjukdomar som kan vara kopplade till störningar i tarmfloran

I artikeln nämns ett antal sjukdomar och störningar som har varit kopplade till avvikelser i tarmfloran, och microbiome är ett viktigt forskningsområde för dessa förhållanden. Men det råder fortfarande osäkerhet om tarmfloran är orsaken till alla dessa problem.

Fler än 5000 olika arter av bakterier lever i tarmen och påverkar vår hälsa på olika sätt. De fysiska och psykiska hälsoproblem som anses ha anknytning till obalanser och avvikelser via våra tarmbakterier är enligt artikeln dessa:

  • Depression
  • Oro
  • Autism
  • Schizofreni
  • Parkinson
  • Mb Crohns sjukdom
  • Ulcerös kolit
  • Irritated bowel syndrom (IBS)
  • Kolon cancer
  • Reumatoid Artrit

Belly Balance kommenterar artikeln

Det blir alltmer klart vilken avgörande roll vår tarmflora spelar för vårt välbefinnande och därför oerhört viktigt med mer forskning på området. Vi använder oss av probiotika som en del av behandlingen av IBS-patienter. Det är främst i steg två, när man kommit igenom elimineringsfasen i FODMAP-behandlingen. Beroende på resultatet kan man då prova att lägga till någon form av probiotika. Eftersom det är svårt att veta vem som behöver vilken stam rekommenderar vi främst de preparat som innehåller levande bakterier och med så många olika stammar som möjligt. Det kan vara t ex Innate eller Joy Day som säljs på hälsokosten. Efter ca två månader kan man utvärdera resultatet och eventuellt fortsätta med behandlingen. En del tar probiotika som en kur t ex en vecka per månad eller en månad var tredje månad beroende på behov. Bakterierna stannar ett tag i tarmen, men sköljs ur vartefter så det mest troliga är att man har ett kontinuerligt behov av påfyllnad.

Sofia Antonsson, dietist Belly Balance