Delta i studie om IBD!

Vid Karolinska Trial Alliance pågår just nu en studie för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Studien undersöker hur fosfatnivån i blodet påverkas vid behandling med järninfusioner via dropp. Den pågår i ca 12 veckor och innebär 9 besök på vår mottagning på Sabbatsbergs sjukhus. Om du deltar i studien kommer du att behandlas med en av följande järnbehandlingar: Monofer eller Ferinject.

För att delta måste du

  • ha inflammatorisk tarmsjukdom
  • ha fått otillfredsställande effekt eller biverkningar av järntabletter
Inklusion (svar ska vara ja eller vet ej för att kunna screenas för studien)
≥ 18 år JA ¨ NEJ ¨
Diagnostiserad med IBD JA ¨ NEJ ¨
Biverkningar eller otillräcklig effekt av oralt järn JA ¨ NEJ ¨
Hb ≥100 – <130 g/L och vikt ≥70 kg

Eller

Hb <100 g/L och vikt ≥50- <70 kg

JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
S-ferritin ≤ 100 ng/mL JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
eGFR ≥ 65 mL/min/1.73 m2 JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
S-fosfat > 2.5 mg/dL JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
Exklusion (svar ska vara nej för att kunna screenas i studien)
Anemi av annan anledning än järnbrist (enligt prövaren) JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
Hemokromatos eller annan järninlagringssjukdom JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
Känd överkänslighet mot järnbehandling JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
Kommer att få intravenöst järn 30 dagar innan screening JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
Kommer att få EPO, blodtransfusion eller cancerbehandling 30 dagar innan screening JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
Har haft en ickeviral infektion 30 dagar innan screening JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
Planerar kirurgiskt ingrepp 30 dagar innan screening och under studieperioden JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
ALAT/ASAT > 3 ggr övre referensvärde (leversjukdom) JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
Obehandlad hyperparatyroidism JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
Njurtransplanterad JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨
Gravid eller ammande JA ¨ NEJ ¨ VET EJ¨

 

För mer information, kontakta våra forskningssjuksköterskor på telefonnummer 08-517 782 18 eller maila [email protected]. Ange namn, telefonnummer och att du är intresserad av ”Monofer-studien”.

Ansvarig prövare är Lennart Råhlén på Karolinska Trial Alliance som är  en landstingsägd enhet som bedriver kliniska prövningar. Tala även med din ordinarie läkare om studien.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.