FODMAP hjälper vid IBD
FODMAP hjälper vid IBD

Kostbehandlingen FODMAP hjälper hela 75 % av alla med IBS, men det finns fler diagnoser som också är hjälpta av kostbehandlingen. Det är främst diagnoser som har samma symtombild som vid IBS, även om grundproblematiken är någon helt annan.

FODMAP hjälper primärt vid IBS genom att minska symtom som gaser, uppblåsthet, smärta och avföringsrubbningar. Men eftersom det finns flera diagnoser som delar symtom med IBS kan ännu fler bli hjälpta av kostbehandlingen FODMAP. Nedanstående diagnoser får man genom utredning hos läkare. Även om symtomen minskar är det viktigt att komma ihåg att orsaken till grundsjukdomen inte påverkas genom att man följer FODMAP.

Morbus Crohn – Inflammationer i tunn- och tjocktarmen som vanligen ger stora tarmflöden, blodig och lös avföring och tarmar som är känsliga för gaser och uppblåsthet. FODMAP kan hjälpa till att minska symtomen, men inte inflammationen.

Ulcerös kolit – Inflammationer i tjocktarmen ger liknande symtom som vid Crohns sjukdom. FODMAP kan lindra symtom som uppblåsthet, lös avföring och gaser men minskar inte inflammationen.

Läs om den nya studien om FODMAP och IBD

Endometrios – Sammanväxningar i livmodern kan ge upphov till starka smärtor och accelererade symtom framförallt vid uppblåsthet och gasbildning. Genom att undvika FODMAPs som jäser i magen kan man minska gaser och uppblåsthet och därmed smärtan. Läs mer om endometrios och FODMAP.

Mikroskopisk och lymfatisk kolit – Drabbar primärt äldre personer. Ger kroniska, icke-blodiga, vattniga diarréer, trängande behov och ibland avföringsinkontinens. Vissa har också buksmärta. FODMAP kan hjälpa till att minska symtomen, men inte inflammationen.

Divertiklar – betyder tarmfickor och uppkommer i tjocktarmen. Risken att få divertiklar ökar med åldern och om osmält föda fastnar i dessa kan de bli inflammerade. Då talar man om divertikulit, ett tillstånd som innebär att man kan behöva sjukhusvård med flytande föda och antibiotika. Vid divertiklar är det viktigt att undvika förstoppning och genom att genomgå kostbehandlingen FODMAP kan man hjälpa till att hålla tarmen igång. Det finns också andra kostråd specifikt vid divertiklar.

Läs mer om FODMAP-kostbehandlingen här.

Av: Sofia Antonsson
Leg dietist Belly Balance