Hälsorisker med skärmtid i sängen

Att gå till sängs med surfplattan eller mobilen kan ge både sämre sömn och skapa mer stress. Forskning visar nu att surfandet även påverkar hur vi mår dagen efter. Trötthet, stress och oro kan förvärra symtomen vid IBS.

I tidningen Huffington Post presenteras en studie från Brigham and Women´s Hospital i Boston, USA, som visar att personer som läste på en surfplatta innan de gick till sängs tog längre tid på sig att somna och kände sig mindre sömniga än personer som läste en bok innan de somnade. De som läste på surfplattan hade dessutom lägre nivåer av melatonin och var tröttare dagen efter.

– Vi förbrukar varje dag kortisol, vilket gör att vi är vakna och pigga. Varje natt när vi sover fylls kortisolnivåerna på. När vi är stressade frisätts ännu mer kortisol, och om vi sovit mindre har vi inte fyllt på ordentligt med kortisol. Brist på kortisol kan innebära hjärtklappning, oro, koncentrationssvårigheter, irritation med mera. Allt sådant som kommer med trötthet, förklarar Kristoffer Ekman, adjunkt i Kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde.

Vidare är det många som upplever att stress och oro förvärrar symtomen vid IBS.

– Stress är egentligen en reaktion på ett hot mot oss, rent evolutionärt. En överlevnadsinstinkt. Det aktiverar en automatiskt stressreaktion genom nervsystemen i kroppen som gör att vår kropp reagerar därefter, antingen kan vi fly eller stå upp emot en fara. Men vi människor kan även, till skillnad från andra djur, slå på automatiska stressreaktioner med hjälp av bara tankens kraft. Vi kan med andra ord hitta på ”hot”. Vi kan till exempel oroa oss över vad andra tycker och bli nervösa över något vi får för oss kan hända, och på så vis skapa inre stress, berättar Kristoffer.

Eftersom sömnbrist i förlängningen kan leda till en rad allvarliga sjukdomar kan det vara en god idé att fundera över surfvanorna. Och kanske även reflektera över det faktum att surfandet kan skapa stress. I IBS-skolan är just stresshantering en del, och då pratar man även om användning av mobiler och surfplattor. Förutom att det påverkar melatoninnivåerna är det många som uppger att de upplever en ökad stress av att till exempel vara på sociala medier.


Belley Balance kommenterar artikeln

Vi uppmanar alltid till att fråga sig själv om surfandet leder till positiva eller negativa tankar och känslor. Då är det lättare att sortera och välja bort det som triggar igång stressen i kroppen och få en bättre sömn. Sociala medier som ofta fokuserar på ytliga attribut är ett exempel. Grannens nya bil eller kompisarna som är i Thailand genererar inte positiva känslor hos alla och då är det kanske bättre att inte exponera sig för den informationen.

Sofia Antonsson, Dietist Belly Balance