Havre stärker tarmen
Havre stärker tarmen

Att äta havre har många positiva effekter på vår kropp. Bland annat har man sett att havre stärker tarmen. En ny studie visar nämligen att vissa fibrer i havre, sk betaglukanerna, är särskilt bra för att hålla tarmslemhinnan tät och  motståndskraftig.

Havre är inte bara klimatsmart och billig, det är riktigt nyttigt för oss. För den som har IBS är det vanliga havregryn som gäller, inte de fiberberikade som vanligen innehåller vetekli. Havre är en så kallad löslig fiber vilket innebär att den, när den kommer i kontakt med vatten, bildar ett gelé. På så sätt har den en bulkande effekt på avföringen samtidigt som den också gör den mjukare.

Betaglukaner påverkar barriärfunktionen

Personer med IBD (Morbus Crohn eller ulcerös kolit), har ofta en dysfunktion i tarmbarriären som gör den mer genomsläpplig.  Forskare har nu sett att betaglukanerna i havre har förmågan att påverka tarmbarriären och göra den mer ogenomsläpplig. Läs mer om studien här. Det här ju någonting som gynnar alla människor och dessutom har betaglukaner andra fördelar:

Sänker kolesterolet

Förebygger tjocktarmscancer

Ökad mättnad

Lägre blodsocker

Resistent stärkelse

Havre innehåller också sk resistent stärkelse. En form av stärkelse som inte bryts ner i tunntarmen utan kommer ner i tjocktarmen i intakt form. Där mumsar tarmbakterierna loss och som tack för maten producerar de smörsyra. Själva smörsyran är både antiinflammatorisk och hjälper till att hålla tarmbarriären i skick. Något som vi alla är hjälpta av alltså. Nyligen publicerades också en studie som visar att den som äter mycket fibrer lever längst.

Recept på havre- och bananbars

Av: Sofia Antonsson
Leg dietist, Belly Balance