Hypnos – behandling vid IBS

Hypnos har testats som behandling vid IBS i flertalet studier under flera år. För de flesta är nog hypnos ett relativt okänt begrepp som man inte har någon direkt erfarenhet av så därför gör vi nu en djupdykning i ämnet och hur det skulle kunna vara en del i behandling av patienter med IBS. 

Flera faktorer påverkar

Vi vet av erfarenhet att IBS påverkas av flera olika faktorer. Kosten är en, livsstil en annan. Eftersom FODMAP som kostbehandling är så pass effektiv börjar vi alltid med den. På så sätt minskar stressen som är direkt relaterad till symtom. Man märker av sin mage i mindre utsträckning. Därefter är det dags att ta tag i det som är kvar. Här är det inte “one size fits all” utan var och en behöver hitta ett sätt att hantera sin stress. Det kan vara mindfulness, yoga, meditation eller hypnos. Gemensamt för alla dessa tekniker är att man upplever avslappning. Vilken man väljer spelar mindre roll. 

Vad är hypnos?

Hypnos för tankarna osökt till underhållningsprogram där någon knäpper med fingrarna och får deltagarna att omedelbart somna. Det är inte riktigt så hypnos används inom vården. Här beskrivs hypnos som imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder under djup avslappning som påverkar vårt undermedvetna. Vissa kallar hypnos för ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd mottagligt för kreativa lösningar som fördjupar patientens kontakt med sitt inre för att förstå det på ett djupare sätt. Behandlingen utförs alltid av utförs av leg vårdpersonal, vanligen psykoterapeut eller sjuksköterska.

Hypnos vid IBS

Den hypnos som vanligen används vid IBS kallas indirekt hypnos och är ett sätt där terapeuten är inlyssnande snarare än befallande och där man jobbar med affirmationer, metaforer och visualisering. Det kan t ex vara så att patienten får föreställa sig tarmen som en jämnt flytande flod, utan hinder. Effekten på symtomen tros ha att göra med att hjärnan lär sig att reagera annorlunda på signalerna från magen. Därmed blir det lättare att förhålla sig till magen och obehag och smärta upplevs som mindre. Troligen har själva hypnosen i sig även en lugnande effekt på magen. Ofta består en behandlingsomgång av 8-10 sessioner. Därefter fortsätter man själv hemma. En del får med sig en ljudinspelning som man kan lyssna på för att lättare fortsätta på egen hand.  

Vad säger forskningen?

De studier som gjorts på hypnos vid IBS visar överlag på goda resultat och att de till viss del håller i sig över tid. I den första studien som gjordes i Sverige 2012 fick ca 40 % minskade symtom. Därefter har det kommit en rad studier, bl a från Monash University, där hela 72 % uppgav minskade symtom. Det är i paritet med kostbehandlingen FODMAP.

Sammanfattningsvis kan man säga att den forskning som är gjord på behandlingar som handlar om att påverka den mentala delen hos personer med IBS alla har relativt bra resultat, men det är ingen behandling som ger en klart bättre effekt än någon annan. Det bevisar hur komplexa vi människor är och att vi behöver individanpassa behandlingen. För någon fungerar yoga, medan KBT, mindfulness eller hypnos passar bättre för någon annan. Det handlar så klart också om förväntningar, tidigare erfarenheter och vad man tror på.

I Sverige har Ersta sjukhus med Martha Sjöberg i spetsen jobbat länge med hypnosbehandling. Martha är nu pensionerad och i nuläget erbjuds hypnosbehandling endast på ett fåtal kliniker. Vi behöver fler som utbildar sig för att kunna erbjuda behandlingen brett.

Läs mer om studier här:

Studie vid Monash University

Studie Sahlgrenska

 

Sofia Antonsson

Leg dietist, Belly Balance