IBS – en kvinnosjukdom?

Visste du att 70 % av de som drabbas av IBS är kvinnor? Man kan ju fundera lite på varför det är så…

En vedertagen förklaring är att kvinnor ofta har fler åtaganden i livet. Vi kvinnor tar frivilligt på oss att projektleda hem, familj, barn och arbete vilket innebär att stressnivåerna inte sjunker naturligt efter arbetsdagens slut då jobbet, så att säga, fortsätter. Kvinnor och män både hanterar och reagerar på stress på olika sätt. Det sker olika reaktioner i hjärnan. Män tenderar att reagera på stress med att ”fäkta eller fly”, medan kvinnor mer reagerar med att ”vårda och bli vän med”. Anledningen till de här skillnaderna ligger i våra hormoner. Stressystemet är generellt mer kopplat till känslor i kvinnors mellanhjärna vilket kan vara en anledning till att kvinnor tar åt sig av stress och ältar i större utsträckning än männen. När vi då också vet att stress ofta är en bidragande faktor till IBS och orolig mage kan det vara en av förklaringarna till att fler kvinnor drabbas.

Män söker inte vård i samma utsträckning

En annan erfarenhet vi har är att män söker vård i mindre utsträckning, kanske beroende på att de är mer obekväma att diskutera magen med en okänd person. De verkar vänta längre innan de söker hjälp, tills de kommit till en punkt där de inte har något annat val än att besöka läkaren. En annan faktor är att kvinnor verkar mer öppna för att prata om magen med väninnor, familj och kollegor, vilket också kan göra att det är ett mindre steg att söka hjälp för sina besvär. Dessa antaganden bygger till stor del på våra egna erfarenheter och är inga absoluta sanningar, snarare tänkvärda teorier. Men betyder det då att kvinnor inte kan göra något åt risken att drabbas av IBS? Nej då, det finns knep att ta till.

Säg nej, logga ut och sluta överprestera!

IBS kallas ofta duktig-flicka syndrom. Det har egentligen inte bara med kön att göra, mer om personlighetstyp. Att ta på sig mer än vad man orkar och hinner med genererar en inre stress som gärna sätter sig i magen. Dags att börja sanera i stressen alltså. Här är några konkreta tips:

  1. Säg nej mer eller är det svårt i alla fall ”Just nu har jag inte tid men låt mig återkomma med ett svar”.
  2. Stäng av mailen, telefonen och tv´n ibland. Låt det bli tyst – hjärnan behöver få vila!
  3. Tänk ”Good enough” och sänk ambitionsnivån. Du får lika mycket gjort på 70 % av din kapacitet som 120 %. Det är vetenskapligt bevisat!

Och, kom ihåg att vara snäll mot dig själv. Innan du somnar, tänk på tre bra saker som du gjort under dagen. Var stolt över dem och hissa – inte dissa –  dig själv!

Ta kontroll över din mage idag. Bli medlem hos oss.

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance

Kommentar
  1. Kristina Patring

    Hej! Skulle ni kunna länka till källor på det ni skriver om hormonella skillnader mellan män och kvinnor kopplade till stresshantering och stressreaktion? Vore väldigt intressant att läsa mer! Jag misstänker nämligen, så som ni oxå skriver, att mkt kanske snarare handlar om personlighetstyp/kulturell fostran än biologiska skillnader. Men vill ju som sagt gärna veta mer för att förstå mer och lära mig.

Kommentarsfunktionen är avstängd.