IBS kopplat till psykisk ohälsa

En ny australiensisk studie visar på en omvänd koppling mellan mag- och tarmproblem och psykisk ohälsa som ångest och depression.

Sedan tidigare vet vi att många som lider av mag- och tarmproblem som IBS också drabbas av psykisk ohälsa. Nu kan en ny studie vid University of Newcastle i Australien visa att det finns en direktkoppling mellan mage och hjärna. Många med mag- och tarmproblem drabbas av psykisk ohälsa som ångest och depressioner, men nu har man sett en koppling mellan hjärnan och tarmen som innebär att man också kan drabbas av mag- och tarmproblem om man har ångest eller är deprimerad.

I studien följdes 1 900 personer under ett år.  Under kontrollstudiens tid uppstod mag- och tarmproblem först i magen i ett av tre fall, avlöst av psykiska problem. I en tredjedel av fallen såg man en omvändd ordning där de psykiska problemen kom först och därefter mag- och tarmproblem.

Forskningens resultat visar att de som led av psykisk ohälsa när studien startade hade en 30 % ökad risk att drabbas av mag- och tarmproblem som IBS och funktionell dyspepsi. För personerna med IBS var det tvärtom; de hade en ökad risk att drabbas av psykiska problem.

Orsaken bakom studiens fynd tror forskarna beror på at mage- och tarmbakterierna mikrobiomet kan skadas av antibiotikakurer mot IBS och på det sättet skapar en obalans.

– Det är vanligt att vi träffar personer med IBS och som samtidigt har någon form av psykisk ohälsa. Det är ofta kopplat till utbrändhet, hormonella rubbningar och stress i allmänhet, säger Sofia Antonsson, dietist och IBS-expert. Eftersom IBS är en multifaktoriell sjukdom kan vi inte bara behandla ett område. Vi börjar vanligen med kostbehandlingen FODMAP eftersom det ger en initialt snabb effekt på magen. Med minskade symtom från magen är det betydligt lättare att ta tag i livspusslet genom stresshantering. Att man har funnit den här kopplingen bekräftar det vi vetat sedan många år. Det intressanta nu är att kopplingen går åt båda håll så att personer med psykisk ohälsa har en ökad risk för mag- och tarmproblem. Det visar också att tarmfloran fortsatt verkar spela en stor roll både när det gäller IBS och psykisk ohälsa. Att jobba med både kost- och livsstilsförändringar är därför ett bra första steg för att må bättre.

Här kan du läsa den australienska studien.

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance