Low-FODMAP är inte no-FODMAP

När vi pratar om kostbehandlingen FODMAP är vi noga med att just kalla det en kostbehandling och inte en diet. Med det uttrycket så menar vi att det är ett förlopp, en process som sker i flera steg. Tanken är att man bättre ska förstå vilka livsmedel med ett högre innehåll av FODMAPs som man faktiskt kan äta. Kostbehandlingen är ett verktyg och ett sätt att kunna minska sina symptom och den ska utföras i två steg för bästa resultat.

Det första steget är elimineringsfasen, där man endast äter livsmedel med inget eller väldigt lågt innehåll av FODMAPs. Steg två är det viktiga återinförandet. Då tillsätts FODMAPs i ökande mängd för att se vilken tolerans som finns för de olika grupperna av livsmedel. Målet med behandlingen är att förstå och skaffa sig kunskap om hur de olika grupperna påverkar magen. På så sätt kan man äta FODMAPs så pass att man klarar sin toleransnivå och därmed undviker symtom. Samtidigt får tarmbakterierna näringen de behöver och kosten blir inte onödigt snäv.

Så, för den som genomfört steg ett och två i behandlingen behöver alltså inte livsmedel och mat vara helt fria från FODMAPs. Ett lågt innehåll går ofta bra, som t ex honung, en bit avokado eller lök i en buljong. Bara inte mängden sammantaget blir för hög. Det finns tröskelvärden framtagna för att förhålla sig till i de olika kategorierna och det innebär att du, när du fått koll på vilken eller vilka kategorier som går bättre eller sämre, kan äta mat som innehåller lite FODMAPs. Då blir livet så mycket enklare och du kan själv välja dina tillfällen då du kanske vill eller behöver äta mer FODMAPs. I dessa fall ökar sannolikheten för att du inte ska få symtom genom att du tänker på begreppet ”Hinken”. Om ”Hinken” och mycket mer kan du lära dig om på programmet Magbalans.

För den som har koll på matintaget så bli magen oftast mindre krångligt samtidigt som du kan äta godare och nyttigare!

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance