Low Fodmap och inte No Fodmap

När vi pratar om kostbehandlingen FODMAP är vi noga med att just kalla det en kostbehandling och inte en diet. Med det uttrycket så menar vi att det är ett förlopp, en process som sker i flera steg. Tanken är till slut att man bättre ska förstå vilka livsmedel med ett högre innehåll av FODMAPs som man faktiskt kan äta. Kostbehandlingen är ett verktyg och ett sätt att kunna jobba med kosten för att kunna minska sina symptom och den ska utföras i flera steg för bästa resultat.

Steg 1

Det första steget är elimineringsfasen, där man endast äter livsmedel med inget eller väldigt lågt innehåll av FODMAPs. Redan i elimineringsfasen finns det utrymme för att börja lägga tillbaka livsmedel som är orangemarkerade. När du startat med grönmarkerade livsmedel kan du ofta efter ngra veckor börja lägga tillbaka de orangemarkerade efter angiven mängd. Vi brukar säga att man smyger in dem – kanske vill man en dag kunna äta lite ärtor till en middag eller serveras det sötpotatis till middagen på restaurangen så kan man äta det. Det kan hjälpa till med att bredda urvalet.

 

Steg 2

Steg två är det viktiga återinförandet. Gör du efter konstens alla regler så provar du som beskrivet i Steg 8  och 10 att tillsätta FODMAPs i ökande mängd för att se vilken tolerans som finns för de olika grupperna av livsmedel. Du provar då ett livsmedel som fungerar som representant för respektive grupp för att bättre förstå vilka grupper du behöver se upp med och vilke du tål bättre. Kanske är du inte alls så känslig för en eller flera av grupperna och behöver då inte undvika dessa i onödan. Målet med behandlingen är att förstå och skaffa sig kunskap om hur de olika grupperna påverkar magen. På så sätt kan man sen äta livsmedel som är markerade röda i sin egen toleransnivå och därmed undvika symtom. Samtidigt får tarmbakterierna näringen de behöver och kosten blir inte onödigt snäv.

Steg 3

Så, för den som genomfört steg ett och två i behandlingen behöver alltså inte livsmedel och mat vara helt fria från FODMAPs. Ett lågt innehåll går ofta bra, som t ex honung, äpple i ett bakverk, en bit avokado eller lök i en buljong. Bara inte mängden sammantaget blir för hög. Det finns tröskelvärden framtagna för att förhålla sig till i de olika kategorierna och det innebär att du, när du fått koll på vilken eller vilka kategorier som går bättre eller sämre, kan äta mat som innehåller lite FODMAPs. Då blir livet så mycket enklare och du kan själv välja dina tillfällen då du kanske vill eller behöver äta mer FODMAPs. I dessa fall ökar sannolikheten för att du inte ska få symtom genom att du tänker på begreppet ”Hinken” som vi pratar om i Steg 5 i den digitala behandlingen.

För den som har koll på matintaget så bli magen oftast mindre krånglig samtidigt som du kan äta godare och nyttigare!

Av: Sofia Antonsson & Jeanette Steijer
Dietister, Belly Balance