Magbalans med motion

Ännu en mathelg har passerat och även om du dansade ordentligt runt stången kanske magen slagit bakut av maten du ätit? Då finns det flera sätt att få magen i balans igen. Maten så klart, men det här med rörelse är faktiskt också viktigt av många olika anledningar.

Motion är bra för kroppen i allmänhet…

Att motion påverkar hela kroppen positivt vet vi. Blodtrycket sänks, nivåerna av stresshormoner går ner och vi blir lyckligare. Studier visar t ex att fysisk aktivitet är lika effektivt som antidepressiva läkemedel vid depression. Eftersom det finns en koppling mellan IBS och psykisk ohälsa kan det finnas anledning att tro att många med IBS skulle vara hjälpta av regelbunden träning. Vi vet dock att det är viktigt att hitta rätt form av träning för att det ska fungera med en bråkig mage.

… och tarmen i synnerhet

En orolig tarm kan påverkas på olika sätt av motion, men för de allra flesta med IBS är det en viktig del i behandlingen. Studier på personer med IBS visar minskade symtom vid regelbunden fysisk aktivitet. När vi rör på oss får tarmarna inre massage och gör att de jobbar bättre och mer konstant, inte så mycket av och på läge. Det vet förmodligen du som är förstoppad. Träning ger mer regelbundna toalettbesök. Har du däremot en snabbare mage är det kanske bättre med en lugnare form av träning t ex yoga. Här får var och en känna sig fram vilken sorts träning som fungerar bäst.

Minskad stress=mer utrymme i hinken

Vi vet också att stressnivån i kroppen påverkar tarmen och framförallt tarmbakterierna negativt. Och stress tar dessutom plats i hinken (vår bild av hur mycket jobbigt som ryms i magen) så att det finns mindre utrymme över till maten som du då kanske måste vara extra strikt med. Mindre stress ger mer utrymme i hinken och du kan slappna av när det gäller maten. Det i sig leder till minskad stress och det ger en positiv känsla.

Bästa träningen – den som blir av!

Så, att röra på sig är alltså viktigt. Men det gäller att hitta rätt form av aktivitet och framförallt någonting som är roligt. Då ökar sannolikheten att det blir en del av din dagliga rutin. Och rutin är just det som är tricket när det gäller träning. Det måste bli en vana att röra på sig, för när du känner behovet är det lättare att göra det. Sänk ambitionsnivån och utgå ifrån var du befinner dig idag. Börja någonstans. Kanske räcker det med en promenad runt kvarteret som du successivt ökar till att vara ute längre stunder. Eller så tränar du hemma med din egen kroppsvikt. Du kanske gillar att dansa, spela badminton eller cykla? Oavsett vilken form är den träning som blir av den bästa!

Vill du komma igång med yoga för magen? Som medlem hos oss så får du ett yogaprogram speciellt anpassat för dig och din mage!

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance