Magrapporten – varför mår unga tjejer så dåligt?

I dagarna har Magrapporten 2017 publicerats. Och läsningen är inte särskilt upplyftande. Hela 34 % av de tillfrågade har haft problem med magen det senaste året. Den grupp som sticker ut är unga kvinnor, där både magproblem och stress ökat markant sedan förra Magrapporten 2015.

Magrapporten 2017

Sifo har på uppdrag av Valio intervjuat drygt 1200 personer 15-79 år. Här följer en sammanfattning av de viktigaste siffrorna som framkommit:

34 % av de som tillfrågats har haft problem med magen någon gång under det senaste året.

I gruppen 15-34 år uppger 43 % att det haft problem med magen det senaste året.

I gruppen 15-34 år uppger 48 % av kvinnorna att de haft magproblem det senaste året.

Av de som har magproblem uppger 53 % att de har problem en eller flera gånger i veckan.

44 % har inte sökt hjälp alls för sina magproblem. Av männen är den siffran 51 %.

21 % tror inte att det finns någon hjälp att få.

42 % av de som sökt hjälp uppger att hjälpen inte varit tillräcklig.

Magen begränsar

En stor andel av de som svarat anser att magen begränsar dem i vardagen. Återigen är det unga kvinnor som uppger sig vara mest begränsade av sin mage. Det jobbigaste är att resa och byta miljö, men också sociala aktiviteter som att gå bort på middag eller äta ute på restaurang. Magbesvären gör att de tillfrågade undviker aktiviteter.

Stress och prestation en stark faktor

På frågan vad man tror orsakar magbesvären svarar 68 % av de unga kvinnorna stress. Därefter kommer felaktig kost som orsak. I den del av undersökningen som gjordes speciellt med unga kvinnor, “Unga kvinnors magkänsla”, uppgav 50 % att de känner sig väldigt eller mycket stressade. Främsta anledningen till stressen uppgavs vara vardagen, som jobb och skola samt krav och förväntningar på sig själv.

Få söker hjälp och många blir inte hjälpta

Undersökningen visar vidare att 44 % av de som har magproblem inte sökt hjälp för sina besvär och bland männen är den siffran högre. En stor andel av de som faktiskt sökt hjälp uppger att hjälpen inte var tillräcklig. En tydlig signal om att sjukvården inte klarar av att ta hand om magproblem på rätt sätt.

Vad kan vi göra åt det?

Siffrorna bekräftar i stort det vi ser och har sett under en längre tid. De som har problem med magen är stressade och vice versa. Svårt att identifiera hönan och ägget, vad kom först? Oavsett så vilar ett stort ansvar på samhället eftersom det är unga personer som drabbas hårt. Arbetsgivare måste fånga upp psykisk ohälsa och stress mycket tidigare, erbjuda hjälp med stresshantering och ta sitt ansvar. Vi behöver utbilda sjukvårdspersonal, framförallt läkare i primärvården, i både stress- och magrelaterade problem. Idag jobbar de flesta dietister inom primärvården med kostbehandlingen FODMAP som vetenskapligt bevisat hjälper 75 % av alla med IBS. Att börja med att erbjuda den hjälpen till de som har magproblem skulle vara en bra start och underlätta vardagen för de som lider.

Av: Sofia Antonsson
Dietist Belly Balance