Ny studie om kost och IBS

Nyligen presenterades en svensk pilotstudie om kost och IBS. Personerna som ingick i studien minskade sina symtom genom att äta en kost utan stärkelse och raffinerat socker. Intressant tycker vi, men är det verkligen så enkelt som det låter?

För det första välkomnar vi alla studier på IBS och kost, framförallt när de kommer från Sverige. Det är brist på forskning på området och det är bra att det uppmärksammas. Det blir dock inte bra när budskapet i media blir att IBS kan botas. Det tenderar att skapa förvirring hos en patientgrupp som redan är sökande och försöker förstå vad de ska göra och hur de ska äta för att slippa symtom. 

Att slänga sig med termer som stärkelse och raffinerat socker, utan att ge förklaringar, blir också problematiskt. Det vet vi som dietister och därför pratar vi alltid om livsmedel. Resonemanget blir också kraftigt förenklat när man ”bara” ska undvika två saker. Att det är bra att undvika socker är vi alla överens om, men hur många vet egentligen vad stärkelse är? Och att de livsmedel som ingår i begreppet stärkelse är ett ett stort antal näringsrika livsmedel som plötsligt ska uteslutas ur kosten? Vad blir kvar att äta när både ris, potatis och glutenfria produkter tas bort? Och hur många klarar av att helt undvika socker när vardagspusslet är svårt nog att få ihop ändå?

Det påstås också att personerna i studien blev mer eller mindre botade på 2-3 dagar. Vi som har jobbat länge med behandling av IBS vet att 1. Vi botar inte IBS genom att ändra på kosten under en begränsad period. Den dag man går tillbaka till sina gamla vanor kommer besvären tillbaka. 2. Efter en snabb symtomlindring tenderar symtomen att komma tillbaka igen. Många som lägger om kosten blir dramatiskt mycket bättre de första dagarna för att sedan få ökade symtom under en period och därefter kan man se en gradvis och ihållande minskning av symtomen över tid, givet att man håller sig till de nya vanorna.

Vi på Belly Balance har behandlat över 20 000 personer med IBS de senaste 15 åren. Grunden i vår behandling är kostbehandlingen FODMAP, en evidensbaserad metod med forskning kopplad till sig över 15 år. FODMAP hjälper 75 % av alla med IBS att minska sina symtom. Eftersom behandlingen är omfattande ska den alltid göras med hjälp av en dietist. Målet med FODMAP är i slutändan att hitta ca 10-15 livsmedel som man vet att man mår bättre av att undvika. Utöver det strävar vi efter att kunna lägga tillbaka små mängder av så många livsmedel som möjligt för att underlätta livet och göda tarmbakterierna för att öka toleransen mot hög-FODMAP livsmedel. Tyvärr förkommer det även en del felaktiga påståenden relaterat till studien, bland annat att FODMAP skulle ge näringsbrist. Det finns inga studier som styrker detta och eftersom behandlingen görs med hjälp av en dietist får patienterna bra vägledning i hur de ska välja så näringsrika livsmedel som möjligt, både under behandlingen och efter. I ljuset av den utförda studien ser vi snarare en större risk med att ta bort hela livsmedelsgrupper som stärkelse finns i och grupper som dessutom är svåra att ersätta med näringsrika alternativ. 

Idag används FODMAP-behandlingen av över 300 dietister på 125 mottagningar i Sverige. Att kostråd relaterat till den här studien redan används i primärvården är tveksamt och oroande med tanke på den svaga evidensen. Det riskerar att bli otydligt för både patienter och vårdgivare, som idag har en vedertagen behandling att använda.     

Ny forskning är bra, speciellt om kostens påverkan på IBS, men i det här fallet kan vi inte tolka resultaten som annat än vad det just är, en pilotstudie. Vi skulle som nästa steg behöva göra en jämförelse med FODMAP när det gäller både symtomlindring, följsamhet och näringsintag för att se om det finns likheter eller skillnader. Kanske är det så att en grupp av alla med IBS har en känslighet för stärkelse, medan andra reagerar mer på livsmedel med FODMAPs. Oavsett behöver vi mer kunskap för att kunna skräddarsy behandlingen och inte begränsa människors kost onödigt mycket.

Sofia Antonsson

Leg dietist, Belly Balance