Ny studie på tarmens genomsläpplighet

Tarmslemhinnan från personer med tarmsjukdomen IBS är mer genomsläpplig för bakterier än frisk tarm, enligt en ny studie ledd av forskare vid LiU. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology, är den första som gjorts på IBS med levande bakterier.

Forskarna har bland annat studerat hur våra tarmar reagerar på bakterier. Sammanlagt togs vävnadsprover från 37 kvinnor med IBS och jämfördes med prover från friska kvinnor utan tarmproblem.

Resultatet visar att IBS-patienters tarmar är mer känsliga för bakterier och släpper igenom fler – något som även studerats hos personer som lider av inflammatoriska tarmsjukdomar som exempelvis Crohns sjukdom.

Läs mer om studien här:

https://liu.se/artikel/ibs-tarm-reagerar-annorlunda-pa-bakterier

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance