Olika typer av IBS
Olika typer av IBS

Vilka olika typer av IBS finns det?

Det finns flera olika typer av IBS och till dem ytterligare underliggande diagnoser. Det är inte alla läkare som använder sig av, eller ens känner till, de olika diagnosgrupperna så bli inte förskräckt om din läkare har satt “bara” IBS. Däremot är det bra att känna till vilken grupp man befinner sig i eftersom råden till de olika grupperna skiljer sig åt något. Om du inte besökt läkare för dina besvär är det alltid bra att göra det först. Här kan du läsa mer om olika typer av IBS och vilken mat som är bättre att välja. De flesta, oavsett IBS-typ, blir i grunden bättre med FODMAP, men utöver det finns det några livsmedel som är bättre vid de olika tillstånden.

Förstoppningsdominerad IBS (IBS-C)

IBS-C (C för constipation) karaktäriseras av förstoppning som kan vara alltifrån dagar till över en vecka. Symtomen vid IBS-C är regelbundna problem med:

  • Oregelbunden tarmtömning (mer sällan än var tredje dag)
  • Klumpar eller hård avföring (typ #1 eller #2 på Bristol stool chart)
  • Att tvingas krysta vid toalettbesöket

Du med IBS-C kanske har fått rådet att äta mera fibrer? Det är ett råd som många får i samband med läkarbesök, kanske i samband med att man också får ett bulkpreparat utskrivet. Det kan hjälpa, men inte alla och det är definitivt inte alla sorters fibrer som fungerar. Här gäller det snarare att välja rätt sort för att inte öka förstoppningen. Kostbehandlingen FODMAP lär dig vilka sorters fibrer som är bra för magen.

Diarrédominerad IBS (IBS-D)

  • IBS-D (D för diarrhea) karaktäriseras av lös eller vattnig avföring och följande symtom:
  • Frekventa toalettbesök
  • Lös eller vattnig avföring (typ #5, #6, eller #7 på Bristol Stool chart)
    Behov av att snabbt gå på toaletten

Att ha IBS-D innebär att tarmarna jobbar snabbare än vanligt vilket betyder att maten passerar snabbare. I vissa fall hinner int vatten och näringsämnen absorberas vilket kan ge näringsbrist. Det kan också förekomma osmält föda i avföringen. Du ser helt enkelt bitar av mat i toaletten. Eftersom ökad transittid innebär att tarmarna jobbar snabbare kan du med IBS-D vara hjälp av att undvika stimulantia som kaffe, alkohol och nikotin. Avstå dessa under en period och se hur de påverkar dina symtom. Blir du bättre kan du prova att lägga till dem i små doser.

IBS-M, en blandning av diagnostyperna?

De allra flesta har mestadels av tiden en dominerande typ av avföring, men det är inte ovanligt att vara förstoppad en period för att därefter ha diarré. Då har du troligen IBS-M. Det finns också de som under livet har IBS-symtom som förändras och man kan då gå från förstoppning till en lösare mage. Det vet alla som varit nervösa eller stressade, det snabbar på magen.

Genom att föra en mat- och symtomdagbok kan du lättare skaffa dig överblick över dina toavanor och se vilken grupp du kan tänkas höra hemma i. Eftersom det finns olika typer av IBS kan man behöver modifierad behandling och då är det bra att ta hjälp av en dietist eller gå IBS-skolan Online.

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance