PI-IBS
Postinfektiös IBS – PI-IBS

PI-IBS, eller postinfektiös IBS, är en benämning på de ca 10 % som utvecklar IBS efter en magsjuka eller infektion i mag-tarmkanalen. Magen återhämtar sig aldrig och symtomen kvarstår, ibland under 6-7 år. Forskning visar att samspelet mellan immunförsvaret och tarmbakterierna är förändrat hos personer med PI-IBS och efter infektionen reagerar immunförsvaret felaktigt på bakterier som finns naturligt i tarmen.

De första fallen av PI-IBS uppmärksammades redan under andra världskriget då brittiska soldater återvände efter att ha drabbats av bakteriell Dysenteri, och därefter utvecklade de IBS-liknande symtom. På senare tid har det förekommit liknande fall efter att personer har drabbats av Campylobacter, Salmonella och Shigellainfektioner, vanligtvis efter att ha ätit smittad mat eller vatten eller blivit smittade av andra personer eller djur. Efter en bakteriell maginfektion ökar risken att få IBS. De flesta utvecklar IBS-D (diarré) eller IBS-M (växlande avföring). Mer sällan utvecklar man IBS-C (förstoppning).

Vad orsakar PI-IBS?

Orsaken tros vara att kroppen inte har förmågan att i rätt tid stänga av den inflammatoriska process som sker då främmande bakterier intar kroppen. En låggradig inflammation kvarstår under flera år och utvecklas till IBS.

Ju längre och svårare initial infektion desto större verkar risken vara för att utveckla PI-IBS. Även bakteriernas förmåga att producera toxin påverkar. Faktorer som kön, ålder och psykologiska faktorer hos den drabbade spelar roll. Man misstänker även att det finns en genetisk faktor inblandad.

Många av de drabbade kan förmodligen bli friska från sin PI-IBS utan specifik behandling, men det kan ta flera år. En tidigare publicerad studie i tidningen ”Gut” (2010) visade att PI-IBS symtom kvarstod 8 år efter en vattenburen Dysenteri.

Studie om PI-IBS vid Örebro universitet

”Mikrob-värd interaktioner i post infektiös irritable bowel syndrome (PI-IBS)” av Jan Brummer heter en pågående studie vid Örebro universitet. Syftet med studien är att försöka hitta orsaker till PI-IBS och sedan kunna utveckla preventiva och botande åtgärder för de patienter som drabbats av sjukdomen.

Hypotesen i studien är att den ursprungliga infektionen rubbar balansen mellan patientens immunsystem och de naturligt förekommande bakterierna som finns i tarmen. Studien har visat att bakterierna i tarmen har många immunreglerande funktioner. De stabiliserar epitelbarriären som utgör gränsen mellan tarmen och kroppens vävnader och stimulerar T- celler som har antiinflammatoriska effekter och reglerar vårt immunsvar.

Ett förändrat läckage av epitelet vars celler är ihopkopplade med täta fogar skulle kunna vara en förklaring till varför man ser ett förändrat immunsvar. Därför ska nu fortsatt utredning visa om genomsläppligheten kan ha ökat på grund utav ett förändrat beteende hos proteinerna som binder samman epitelcellerna.

Nästan en tredjedel av alla svenskar drabbas någon gång av IBS. Just PI-IBS kan man få om man till exempel fått problem med magen på semestern, efter ett julbord eller om vattnet blir kontaminerat. Örebrostudierna visar tydliga fysiologiska förändringar i tarmen och att det finns ett samband mellan stress och PI-IBS.

Örebrostudien är unik eftersom forskarna tagit prover från obehandlade tarmar och jämfört prover från tarmslemhinnan med avföringsprover. Bakteriefloran hos patienterna med PI-IBS visade sig skilja sig inte bara från friska deltagare utan även från andra IBS-patienter.

– Vi kan konstatera att allt som i dag sammanfattas som IBS troligtvis inte är en sjukdom utan flera. Vi vet bara för lite om dessa ännu. Men vi kunde tydligt se i den här studien att PI-IBS skiljer sig från IBS.

Hur behandlas PI-IBS?

Eftersom symtomen är desamma som vid ”vanlig” IBS används kostbehandlingen FODMAP initialt för att minska symtomen. Därtill kan man lägga till en bra probiotika för att stärka tarmfloran och få den i balans igen. Med dessa åtgärder är sannolikheten stor att man blir av med symtomen betydligt snabbare än de 6-8 år som de annars kan ta.

Här kan du se dietist Sofia Antonsson prata om PI-IBS, tarmflora och probiotika:

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance