Utan återinförande – ingen FODMAP-behandling

Kostbehandlingen FODMAP är ett stort steg och kräver en förändring i kosten. Initialt tas många livsmedel bort för att ”återställa” magen. Många missar dock att poängen med FODMAP-behandlingen är återinförandet…