Utan återinförande – ingen FODMAP-behandling

Att prova kostbehandlingen FODMAP är ett stort steg och kräver en förändring i kosten. Initialt tas många livsmedel bort för att ”återställa” magen. Många missar dock att poängen med FODMAP-behandlingen är återinförandet då du får reda på vad just nu reagerar på.

FODMAP är en vetenskapligt belagd kostbehandling som, när den utförs på rätt sätt, hjälper upp till 75 % av alla med IBS. Behandlingen inleds på samma sätt för alla, genom en elimineringsfas då intaget begränsas till de kolhydrater som inte kan jäsa magen. Många blir under de första veckorna betydligt bättre i magen och är kanske nöjda där. Vissa känner en lättnad av att äntligen må bra i magen och tvekar inför att lägga tillbaka livsmedel av rädsla för att symtomen ska komma tillbaka. Andra missar eller får inte tillräcklig information om återinförandet, och tror att behandlingen är färdig efter elimineringsfasen.

För oss som jobbar med behandling med FODMAP är det oerhört viktigt med återinförandet, det är själva poängen med FODMAP. Annars blir det en lång elimineringsperiod med begränsat intag och risk för uteslutande av livsmedel i onödan. Dessutom uteblir bekräftelsen på vad man egentligen reagerar på och vilka livsmedel man klarar. Belöningen för mödan uteblir på något sätt.

Utan att göra återinförandet har du alltså inte gjort hela behandlingen och riskerar att få ett kraftigt begränsat intag och undvikande av livsmedel i onödan. Därför är det av yttersta vikt att få hjälp med återinförandet, som enklast ska göras i en speciell ordning.

De flesta kan börja med återinförandet av gulmarkerade livsmedel tidigast två-fyra veckor in i elimineringsfasen och rödmarkerade efter 4-6 veckor. Men, det gäller inte alla. Ibland blir elimineringsfasen längre och det kan vara nödvändigt att titta på andra faktorer i kosten som stärkelse, tillsatser och fett. Kanske behövs ett tillägg av en bra probiotika eller matsmältningsenzymer. Grundregeln är att när magen är under kontroll, kan man starta med återinförandet. Ta gärna hjälp av någon av oss dietister om du efter 6-8 veckor inte tycker att du har fått symtomlindring.

Målet med hela FODMAP-behandlingen är att efter 6-12 månader lyckas identifiera 10-15 livsmedel som är extra svåra för magen att hantera. Det betyder för de flesta att magen är bra så länge man undviker dessa livsmedel. Så i slutändan blir det dina symtom som sätter gränserna för vad du kan äta inte FODMAP-listorna.

 

Av: Sofia & Jeanette
Dietister, Belly Balance