Belly Balance och Sophiahemmet i nytt samarbete!

Belly Balance och Stockholm Gastro Center (Sophiahemmet) har skrivit ett avtal avseende omhändertagande av patienter med funktionella magtarmsjukdomar t ex IBS. Avtalet omfattar patienter med privat sjukvårdsförsäkring.

– Nu jobbar vi tillsammans för att sätta grunderna i samarbetet. På sikt verkar båda parter för att utöka samarbetet till att även omfatta digitala tjänster för att på så sätt öka tillgängligheten och öppna upp för patienter i hela Sverige, säger Sofia Antonsson, VD för Belly Balance.

Belly Balance är idag ledande på behandling av funktionella magtarmsjukdomar med över 8000 behandlade patienter. Stockholm Gastrocenter är en del av GHP och har några av Sveriges mest erfarna gastroenterologer, samt  är en av de största specialistklinikerna inom medicinsk gastroenterologi och endoskopi i Sverige.

För mer info kontakta:

[email protected]