Blir magen som en ballong efter lunch?

Känner du igen dig? Blir magen som en ballong efter lunch? Eller efter alla måltider kanske? Har du försökt lista ut vad det är som triggar den svullna magen utan att riktigt få grepp om vad det är som orsakar gaserna som kan skapa obehag i form av både smärta och dålig lukt. Det skulle kunna vara så att du, precis som fler än 1,5 miljoner svenskar, har IBS.

IBS eller Irritable Bowel Syndrome är en funktionell magtarmsjukdom vilket betyder att man inte kan hitta några fel i mage eller tarmar, de fungerar bara inte riktigt som de ska. Cirka 15-20 % av världens befolkning har IBS och merparten av de som söker vård för IBS är kvinnor 20-65 år. Bland män är mörkertalet stort delvis beroende på att färre män söker vård. Bland barn och unga ökar antalet som får diagnosen IBS. Det har länge varit känt att psykologiska faktorer har betydelse vid IBS och att oro och stress kan förvärra sjukdomen.

Forskning om IBS pågår, både vad gäller orsak och behandling. Tidigare har konkreta kostråd saknats inom vården vilket resulterat i generella råd som att justera fibermängden, ta bort laktos eller i värsta fall inte några råd alls. Orsakerna bakom IBS är fortfarande inte helt kända. Ärftlighetsfaktorn är ca 20-50 %. Därtill finns flera teorier som innefattar störningar i tarm-motoriken, defekt gastransport, glest filter i nervsystemet mellan mage och hjärna, förändringar i tarmfloran och låggradig inflammation i tarmslemhinnan. Symtom kan vara t ex att magen blir som en ballong efter måltider.

De flesta uppger att de antingen haft magproblem så länge de minnas, att de fått diagnos när de var kring 20 år, efter en magsjuka/infektion eller efter en period av långvarig stress eller trauma. Många upplever att stress och oro förvärrar symtomen och man har därför trott att sjukdomen enbart varit psykosomatisk. Det vi vet är att flera faktorer samverkar och att kost och stress är av direkt avgörande betydelse för IBS symtom.

I Sverige har standardiserad behandling av IBS länge saknats. Sedan några år finns nu kostbehandlingen FODMAP som enligt vetenskapliga studier hjälper 75 % av personer med IBS. Vi har de senaste åren framgångsrikt behandlat tusentals personer med hjälp av FODMAP. I behandlingen används kostbehandlingen i kombination med mindfulness, andningsövningar och stresshantering. För bästa resultat är det viktigt att behandlingen görs på rätt sätt, antingen tillsammans med en dietist eller genom ett prenumeration hos Belly Balance.

FODMAP kommer ursprungligen från Australien där den forskats fram av läkare och dietister och använts sedan 2001. FODMAP är ett akronym och står för Fermenterbara, Oligo- Di- och Monosackarider och Sockeralkoholer (Eng Polyols). Dessa är är fermenterbara (jäsningsbara) kolhydrater och har gemensamt att de hos personer med IBS är dåligt absorberade och påverkar vätskebalansen i tarmen vilket orsakar klassiska IBS-symtom.

Kostbehandlingen görs i flera steg och inleds med att föra magdagbok för att kartlägga vad och hur du äter och hur dina symtom är. Mer om det lär du dig i behandlingen

Steg 1 – inleds med en elimineringsfas i minst två och gärna fyra till sex veckor beroende på hur symtombilden förändras. Det är viktigt att ge den initiala behandlingen tid eftersom det kan ta veckor, och ibland månader, för magen att komma till ro.

Steg 2 – återinförande av begränsade livsmedel i en speciell ordning och i bestämda mängder.

Steg 3 i behandlingen är det viktigaste, återinförandet av ”icke-tillåtna” livsmedel. Återinförandet är till för se vilka livsmedel som tolereras bättre för att undvika att utesluta livsmedel i onödan. Efter återinförandet vet du precis vilka livsmedel som du klarar bättre och sämre.

Genom att steg för steg utesluta och införa livsmedel så blir det enklare att identifiera de livsmedel som ensamt eller i kombination orsakar besvär. Just svullen mage, eller ballongmage, upplever många minskar redan under de första stegen av behandlingen.

Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance