rusa på toaletten
Rusar du på toaletten mitt i maten?

Måste du rusa på toaletten mitt i maten? Vissa av oss är som fiskmåsar – stoppar vi i oss mat triggas signalen till våra tarmar att tömma sig på en gång, akut. Känner du igen dig? Att behöva rusa på toaletten mitt i maten blir för många ett hinder i vardagen. Kanske undviker du att gå till vänner på middag eller att gå ut på restaurang? Att ha det så här är vanligare än du kanske tror och det är många som lider i tystnad. Att behöva rusa på toaletten mitt i maten kan kan vara ett symtom på IBS.

IBS eller Irritable Bowel Syndrome är en funktionell magtarmsjukdom vilket betyder att man inte kan hitta några fel på mage eller tarmar, de fungerar bara inte riktigt som de ska. Cirka 15-20 % av världens befolkning har IBS och merparten av de som söker vård för IBS är kvinnor 20-65 år. Bland män är mörkertalet stort delvis beroende på att färre män söker vård. Bland barn och unga ökar antalet som får diagnosen IBS. Det har länge varit känt att psykologiska faktorer har betydelse vid IBS och att oro och stress kan förvärra sjukdomen.

Symtomen vid IBS varierar från person till person, men inkluderar så gott som alltid några av följande:

  • Uppblåsthet (som vanligen tilltar under dagen)
  • Gaser
  • Förstoppning
  • Diarré
  • Omväxlande förstoppning och diarré
  • Ofullständig tarmtömning (känslan av att inte vara färdig på toaletten)
  • Knip
  • Buller (ljud från magen)
  • Smärta (ofta på höger eller vänster sida under revbenen)

I Sverige har standardiserad behandling av IBS länge saknats. Sedan några år finns nu kostbehandlingen FODMAP som enligt vetenskapliga studier hjälper 75 % av personer med IBS. Vi har de senaste åren framgångsrikt behandlat tusentals personer med hjälp av FODMAP. Kostbehandlingen används Programmet Magbalans i kombination med mindfulness, andningsövningar och stresshantering. För bästa resultat är det viktigt att behandlingen görs på rätt sätt, antingen tillsammans med en dietist eller genom ett medlemskap hos Belly Balance.

Belly Balance är idag ledande i Sverige på att behandla IBS med kostbehandlingen FODMAP. Här hittar du information om behandlingrecept, nyheter och aktuell forskning.

Förutom kostbehandling finns alternativa behandlingar som hypnos, KBT-terapi och medicinering, vilka provas i olika utsträckning. Studier visar på måttliga effekter av de mediciner som finns tillgängliga och en del upplever att effekten av preparat avtar efter ett tags användning. Det kan bero på placeboeffekten som är hög på mag- och tarmpreparat. Man får då en initial effekt som avtar efter några veckor. Kostbehandlingen FODMAP är i dagsläget den mest effektiva behandling som finns vid IBS.

Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance