Brist på bakterier kan göra oss sjuka

”Vi blir sjuka därför att våra egna bakterier mår dåligt”. Det säger den amerikanska forskaren Martin Blaser. Han tror att många av de goda och nödvändiga bakterier som lever i våra kroppar hotas av utrotning på grund av hög användning av antibiotika, överdriven hygien och dålig mat.

Martin Blaser är professor i mikrobiologi vid New York University och har skrivit boken ”Maktlös medicin” som nyligen gavs ut på svenska. Han menar att vi är på väg att störa den ekologiska balansen i kroppens bakterieflora mer eller mindre permanent.

– Många av de sjukdomar som blivit vanligare sedan efterkrigstiden beror på att vi inte tar hand om kroppens egna bakterier, berättade Blaser i en intervju med Sveriges Radio i slutet av förra året.

– Vi ser en ökning av sjukdomar som fetma, astma, diabetes, allergier och tarminflammationer. Vi håller samtidigt på att skapa en sjuklig obalans bland bakterier i vårt inre. Inte minst på grund av vår moderna, bakteriefria livsstil och den höga användningen av antibiotika. Det är vårt krig mot farliga bakterier som har orsakat att balansen bland alla de bakterier vi behöver för att hålla oss friska rubbas.

I grunden orsakas många sjukdomar enligt Blaser av förändringar i vår samlade mikrobiom (kroppens samlade mängd mikroorganismer) som väger runt 2 kg. Mikroorganismerna finns i hela kroppen varav den största andelen i tjocktarmen. Och de har enormt stor betydelse:

– Ja, vi består till minst hälften av mikroorganismer, och våra bakterier har levt i oss sedan vi föddes. Men det är inte bara antibiotika som är boven i dramat när obalans skapas utan det handlar om flera faktorer i kombination. Till exempel dålig processad mat, överdriven hygien redan från småbarnsåldern eller att vi klorerar och renar vatten. Båda de senare exemplen är givetvis bra ur flera andra hälsoaspekter men det finns alltså också ett pris, hävdar Martin Blaser.

Forskningen och kunskapen om de här sambanden har exploderat under senare år enligt Blaser och man kan förutom kopplingen mellan bakteriefloran och en rad olika sjukdomar också idag kan identifiera bakterier som tidigare var osynliga. Det har därför också blivit allt tydligare hur bakterier hjälper oss att t.ex. bryta ned maten och även att tillverka andra bakterier. De fungerar som flera andra organ i kroppen.

– Under min mångåriga forskning har jag intresserat mig för vilka sjukdomar som ökat dramatiskt sedan andra världskriget då antibiotikan kom till marknaden på allvar. Våra bakteriefloras stora betydelse i sammanhanget har blivit allt tydligare för mig under mitt arbete, berättar Martin Blaser.

Fakta: Boken ”Maktlös medicin” kom ut på svenska i augusti 2016. Martin Blaser beskriver i boken effekterna av överanvändningen av antibiotika över hela världen. Han tecknar här en oroande bild av framtiden. Läsaren får följa hans forskning och hur betydelsen av de mikroorganismer som bor i våra kroppar alltmer går upp för honom. Boken beskriver hur den stora antibiotikaanvändningen skadar vår hälsa och bidrar till ökningen av fetma, astma, diabetes och vissa former av cancer. Men författaren berättar också vad vi kan göra för att undvika ännu mer katastrofala effekter i framtiden.

Källa: SR