Avföring, bajs, diagnos, IBS
Köttkonsumtion riskfaktor vid tarmsjukdom

Att köttkonsumtion ökar risken för både cancer och hjärtkärlsjukdomar vet vi sedan tidigare. SVT skriver i veckan om ny forskning som visar att köttkonsumtion dessutom kan öka risken för inflammerade tarmfickor, divertikulit.

Trots att kött inte är någon FODMAP träffar vi många som upplever att magen mår sämre vid intag av framför allt rött kött. Det kan ha flera orsaker som inte är kopplat till fermentering (jäsning) utan i stället till att rött kött kan vara lite ”svårsmält”och kanske då även till det faktum att inflammatoriska ämnen bildas i tarmarna. Det här området är hittills relativt outforskat, men nu börjar de komma allt fler studier som pekar på att intaget av rött kött och charkprodukter inte är gynnsamt för tarmarna och därmed bör vi begränsa intaget. Rekommendationerna gällande ökad risk för hjärt- kärlsjukdommar och cancer från WHO och internationella cancerforskningsfonden WCRF är max 500 g rött kött per vecka, men den som har tarmfickor och haft inflammation kan alltså vara hjälpta av att äta mindre kött än det.

Läs mer på SVT.

Referens: Yin Cao et al. Meat intake and risk of diverticulitis among men. Gut, 2016. DOI: 10.1136/gutjnl-2016-313082