Studie på IBS-patienters reaktion på kolhydrater

Det är tarmens reaktion på uppblåsthet snarare än ökad gasbildning som orsakar kolhydratrelaterade symtom hos IBS-patienter. Det visar en studie som forskare vid National Institute for Health Research i Storbritannien genomfört.

Fermenterbara kolhydrater orsakar ofta problem med matsmältningen och kan framkalla IBS-symtom, men mekanismerna bakom är fortfarande relativt okända. Därför genomfördes den randomiserade studien med magnetisk resonanstomografi (MRT) för att undersöka korrelationer mellan symptom och förändringar i tunntarmens och tjocktarmens innehåll efter intag av olika kolhydrater av fermenterbar typ.

Tarminnehåll och andningsväte mättes

Forskarna genomförde en s.k. crossoverstudie i Storbritannien från januari 2013 till februari 2015. I den ena gruppen ingick 29 vuxna patienter med IBS och med symtom på buksmärtor eller obehag under minst 2 dagar per vecka och som rapporterat uppblåsthet. Parallellt utfördes samma studie bland 29 friska individer som utgjorde kontrollgrupp.

Vid tre tillfällen med minst 7 dagars mellanrum fick försökspersonerna en 500 ml dryck som innehöll 40 g kolhydrater. Detta i form av glukos under den första perioden, fruktos i den andra och inulin i den tredje. De olika kolhydraterna intogs i slumpmässig ordning. Forskarna mätte sedan nivåer av andningsväte och tarminnehåll fastställdes genom MRI (magnetkamera) före och vid olika tidpunkter efter konsumtion av varje dryck.

Symptomen fastställdes baserat på försökspersonernas svar på patientenkäter. De primära utvärderingskriterierna var om deltagarna hade ett kliniskt signifikant symptomsvar under de 300 kommande minuterna efter konsumtion av drycken.

Inulin och fruktos gav fler symtom än glukos

Resultaten visade att fler patienter med IBS visade symtom efter intag av inulin (13/29) eller fruktos (11/29) jämfört med glukos (6/29). Symtomen kulminerade också snabbare efter intag av fruktos än inulin. Fruktos ökade tunntarmens vatteninnehåll hos både IBS-patienter och kontrollgruppen medan inulin ökade tarmvolym och gasbildning hos båda.

Fruktos och inulin ökade också nivåerna av andningsväte i båda grupperna jämfört med glukos. Fruktos genererade en tidigare ökning än inulin. Kontrollgruppen hade också mindre symtom under perioden efter konsumtion av dryckerna jämfört med IBS-patienterna. Detta trots liknande MRI-parametrar och andningsväte-nivåer, enligt forskarna. Sammanfattningsvis hade såväl patienter med diagnosen IBS som friska individer i kontrollgruppen liknande fysiologiska reaktioner efter intag av fruktos eller inulin. IBS-patienter rapporterade också oftare symtom efter intag av inulin än kontrollgruppen. Hos patienter som reagerade på inulin handlade det om nivåer av gaser i magen men de högsta nivåerna här skilde sig inte signifikant mellan de som reagerade, de som inte reagerade och kontrollgruppen, enligt studien.

Enligt de brittiska forskarna tyder detta på att tarmens känslighet mot uppsvälldhet, snarare än ökad gasbildning, ger tydligare symtom hos patienter med IBS.

Källa: Gastrojournal/Gastroenterology

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance