Studie visar toppresultat för kostbehandlingen FODMAP

Många studier har gjorts på kostbehandlingen FODMAP i bl.a. Australien och Storbritannien. I maj 2016 även en studie från USA med goda resultat. Forskning vid University of Michigan Health System visar toppresultat för kostbehandlingen FODMAP bland personer med diagnosen IBS. Såväl symtom som livskvalitet förbättrades hos en stor del av patienterna i studien som är den första i sitt slag i USA. Det rapporterade tidskriften Science Daily.

Detta är den första kliniska studien i USA som undersökt och visat hur kostbehandling inte bara förbättrar symtomen utan också livskvaliteten hos patienter med IBS, säger biträdande klinisk professor och gastroenterolog Shanti Eswaran, som forskar om kostens roll för funktionella mag-tarmsjukdomar som IBS.

IBS orsakar mycket besvär för den som drabbas och kan påverka såväl arbetssituation som sömn och socialt umgänge med vänner och familj. De flesta behandlingar förlitar sig inledningsvis på mediciner som ofta är dyra, vanligtvis ineffektiva och som ofta orsakar ovälkomna biverkningar. Och tyvärr finns det inget botemedel. Många läkare och patienter har testat kostbehandling som ett alternativ, men kostrekommendationerna har tidigare inte haft stöd av kliniska prövningar, skriver Science Daily.

Lindrade symtom och bättre livskvalitet i FODMAP-gruppen

Under sex veckor registrerade dietister utvecklingen hos mer än 90 IBS-patienter. Ungefär hälften följde FODMAP-konceptet medan andra hälften bestod av en kontrollgrupp vars kosthållning bestod av allmänna rekommendationer som att skära ner på portionsstorlekarna och minska mängden koffein och alkohol.

Resultaten var imponerande skriver Science Daily: Mer än 50 procent av patienterna som följde FODMAP upplevde en stor förbättring i form av mindre magsmärtor, jämfört med 20 procent i kontrollgruppen. Symtom som uppblåst mage och diarré förbättrades också mycket mer jämfört med kontrollgruppen.

Efter fyra veckor var andelen patienter med en betydande förbättring i livskvalitet signifikant högre i FODMAP-gruppen jämfört med kontrollgruppen; 61 procent jämfört med 27 procent.

Även om resultaten är mycket uppmuntrande för den som lever med IBS så finns det dock några viktiga aspekter att ta hänsyn till, enligt Eswaran:

Viktigt att FODMAP-behandling sker i samråd med dietist

Eftersom en stor del av orsakerna som utlöser IBS fortfarande är okända är också listan över “dåliga” livsmedel lång. Därför är det viktigt att genomföra FODMAP-behandlingen i samråd med dietist.

FODMAP är inte en ny behandlingsform men vi är nu övertygade om att det verkligen fungerar. Vårt nästa steg blir att mer exakt fastställa de underliggande orsakerna och hur och varför vissa livsmedel kan visa dramatiskt olika resultat för olika människor. Samtidigt rekommenderar vi starkt att IBS-patienter konsulterar sin läkare och en dietist för att genom FODMAP ta kontroll över sina IBS-symtom, säger Shanti Eswaran.

Källa: University of Michigan Health System, Science Daily

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance