Diagnos, IBS
Är diagnos ett måste vid IBS?

Diagnostiseringen av IBS görs på olika sätt beroende på i vilken del av Sverige man befinner sig och tiden till diagnos för personer med IBS är i genomsnitt sju år.