Mina program och kurser

Här har vi samlat program och kurser som ingår i ditt medlemskap. Vissa av dem kan du gå på en gång, andra blir tillgängliga löpande under medlemskapet.

De olika stegen i Programmet Magbalans kommer till dig i en speciell
ordning from dag ett i ditt medlemskap. Programmet tar ca tre månader
att genomföra.

Kursen Yoga för magen är ett speciellt yogaprogram med
lugna rörelser framtaget för dig med IBS. Programmet kommer
under vecka två av ditt medlemskap.

Kursen Mediyoga för magen är ett extra lugnt yogaprogram för
dig som vill jobba med närvaro här och nu och att minska stressen.
Kursen kommer under vecka 12 av ditt medlemskap.

Kursen Dina hormoner är till för dig som vill göra en djupdykning i
hormonernas värld och få en djupare förståelse för hur de hormonella
systemen är uppbyggda och påverkar kroppen. Du får lära dig om hur
hormoner påverkar matsmältningen, hur de ser ut i olika skeden av livet
och olika diagnoser som utmattning, hypotyreos, endometrios och PMS.
Kursen kommer under v 16 i ditt medlemskap.

Självmedkänsla handlar bland annat om på vilket sätt du talar till
dig själv och hur man kan förhålla sig till sin inre röst. Självkritik
uppstår vid alltför höga ambitioner och prestationskrav och då är
det viktigt att vara snäll mot sig själv. Det lär du dig här. Kursen
kommer under vecka 24 av ditt medlemskap.