Här hittar du alla steg till Programmet Magbalans. Steg 11 är ett test som vi skickat till dig via mail.

Du hittar även länk till allt material och fördjupningsinformation.