probiotika, avföringstransplantation
sep, 28

Nya studier på probiotika

Probiotika, eller goda nyttobakterier, säljs som kosttillskott eller tillsätts i olika livsmedel som t ex yoghurt. De sägs kunna påverka bakteriefloran i tarmen, skydda mot infektioner, påverka immunförsvaret och även minska risken för uppkomsten av olika sjukdomar. Hittills har det varit svårt att veta vem som ska ha vilken...
Läs mer >>
IBS gener
apr, 13

Gener kopplade till IBS och kvinnor

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att vissa DNA-varianter kan kopplas till ökad risk för IBS hos kvinnor. De här resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology, kan ge oss nya ledtrådar till varför IBS drabbar fler kvinnor än män. IBS (Irritable bowel syndrome) drabbar ca 15-20 % av...
Läs mer >>
sep, 8

Ny studie på tarmens genomsläpplighet

Tarmslemhinnan från personer med tarmsjukdomen IBS är mer genomsläpplig för bakterier än frisk tarm, enligt en ny studie ledd av forskare vid LiU. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology, är den första som gjorts på IBS med levande bakterier. Forskarna har bland annat studerat hur våra tarmar...
Läs mer >>
jul, 26

Den här träningen är INTE bra vid IBS

Långlopp och ironman i all ära, men när det kommer till magbesvär och träning så glöm ordspråket “no pain, no gain”. Ny forskning visar att långvarig intensiv träning tvärtom kan leda till att tarmen påverkas negativt. “Stressresponsen vid långvarig hård träningen stänger av tarmfunktionen, ” säger författaren till studien...
Läs mer >>
jun, 11

KBT – effektivt komplement vid IBS

Tidigare studier har visat att psykoterapi generellt är lika effektivt som mediciner för att minska svårighetsgraden av symptom vid IBS. Nu har psykologer vid Vanderbilt University i USA jämfört olika former av psykoterapi och kommit fram till att KBT är effektivast för underlätta det dagliga livet för IBS-patienter. –...
Läs mer >>
FODMAP hjälper vid IBD
maj, 15

FODMAP hjälper vid IBD

Kostbehandlingen FODMAP hjälper hela 75 % av alla med IBS, men det finns fler diagnoser som också är hjälpta av kostbehandlingen. Det är främst diagnoser som har samma symtombild som vid IBS, även om grundproblematiken är någon helt annan. FODMAP hjälper primärt vid IBS genom att minska symtom som...
Läs mer >>
apr, 25

Du är vad du bajsar

Tycker du att det är jobbigt att prata bajs? Helt rimligt! Men, genom att titta ner i toaletten kan du lära dig mer om hur det du äter påverkar din mage och därmed få en bättre förståelse för vilken kost som fungerar för just dig. Magen gör mer än att hjälpa oss...
Läs mer >>
Gluten och diabetes, glutenfri kost
apr, 17

Glutenfri kost ökar risken för diabetes

Glutenfritt är trendigt I Sverige har ca 1-3 % av befolkningen diagnosen celiaki, glutenintolerans. Vanliga symtom vid celiaki är magproblem som uppblåsthet och diarré, dåligt blodvärde och trötthet. Hos barn är det vanligt att längd och vikt planar av när tillväxten påverkas. Det är alltså relativt få som har celiaki, men...
Läs mer >>
apr, 13

Studie på IBS-patienters reaktion på kolhydrater

Det är tarmens reaktion på uppblåsthet snarare än ökad gasbildning som orsakar kolhydratrelaterade symtom hos IBS-patienter. Det visar en studie som forskare vid National Institute for Health Research i Storbritannien genomfört. Fermenterbara kolhydrater orsakar ofta problem med matsmältningen och kan framkalla IBS-symtom, men mekanismerna bakom är fortfarande relativt okända. Därför...
Läs mer >>
apr, 13

Inflammatorisk tarmsjukdom botades med enbart kost

Kosten och tarmens bakterieflora är avgörande för IBD – inflammatorisk tarmsjukdom. Det menar David Suskind som forskar på IBD vid Seattle Children’s Hospital IBD Center. Hans senaste studie visar att åtta av tio barn med IBD kunde botas med enbart specialkost. – Det här förändrar hela paradigmet för hur...
Läs mer >>
glutenfri kost
mar, 29

Glutenfri kost – inte alltid nyttigt för kroppen

Glutenfri kost är trendigt Man räknar med att ca 1-3 % av svenskarna har har diagnosen celiaki, glutenintolerans. Ändå är det betydligt många fler än så som väljer att äta glutenfritt. Anledningen är att gluten har fått rykte om sig att vara orsaken till en ökad inflammation i kroppen...
Läs mer >>
resistent stärkelse
mar, 8

Resistent stärkelse

Just nu är det MYCKET prat om resistent stärkelse som verkar vara en viktig antiinflammatorisk komponent i kosten. Resistent stärkelse påverkar tarmbakterierna positivt och ger dessutom mättnad, lägre blodsocker och minskad risk för tarmcancer. Stärkelse är växternas sätt att lagra energi. Normalt börjar nedbrytningen redan i munhålan. Den ger ett...
Läs mer >>
feb, 15

Mjölk ger död och ballongmage, eller?

Den 15:e februari publicerades en nygammal studie från Uppsala Universitet och Karolinska institutet där man funnit att de som dricker mjölk riskerar att dö i förtid. Nu har man också tittat på hur intaget av frukt och grönt påverkar risken för förtida död.  Vi har egentligen inga direkta kommentarer när...
Läs mer >>
feb, 15

Gåta kring inflammatorisk tarmsjukdom närmare lösning

Tarmfloran hos personer som lider av inflammatorisk magsjukdom, IBD, är inte bara obalanserad utan förändras dessutom hela tiden. En studie på örebroare är den hittills största som undersökt hur mikroberna i tarmen ändras över tid. Sedan tidigare vet man att personer som lider av inflammatoriska magsjukdomar – förkortat IBD...
Läs mer >>
kostråd vid IBS
feb, 3

Livsmedelsverkets kostråd passar inte patienter med IBS

Det skriver Peter Benno, med dr, leg läkare, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska institutet, i Läkartidningen. Evidensen för att begränsa intaget av FODMAPs vid IBS är stark Merparten av den kost som klassificeras som FODMAP förordas dock i Livsmedelsverkets kostråd. Rekommenderat intag av kålväxter, lök, baljväxter, rotfrukter och frukt...
Läs mer >>
jan, 23

Kvinnor och män påverkas olika av IBS

Kvinnors livskvalitet påverkas mer än mäns vid IBS och några av orsakerna kan vara dubbelarbete och hög skämsfaktor. Det visar ny forskning från Sahlgrenska akademin. Även med samma nivå av fysisk smärta och andra besvär är kvinnornas upplevda livskvalitet sämre än männens, enligt studien. – Även om likheterna är...
Läs mer >>
Avföring, bajs, diagnos, IBS
jan, 12

Köttkonsumtion riskfaktor vid tarmsjukdom

Att köttkonsumtion ökar risken för både cancer och hjärtkärlsjukdomar vet vi sedan tidigare. SVT skriver i veckan om ny forskning som visar att köttkonsumtion dessutom kan öka risken för inflammerade tarmfickor, divertikulit. Trots att kött inte är någon FODMAP träffar vi många som upplever att magen mår sämre vid intag...
Läs mer >>
jan, 12

Brist på bakterier kan göra oss sjuka

”Vi blir sjuka därför att våra egna bakterier mår dåligt”. Det säger den amerikanska forskaren Martin Blaser. Han tror att många av de goda och nödvändiga bakterier som lever i våra kroppar hotas av utrotning på grund av hög användning av antibiotika, överdriven hygien och dålig mat. Martin Blaser...
Läs mer >>
jan, 12

Studie visar toppresultat för kostbehandlingen FODMAP

Många studier har gjorts på kostbehandlingen FODMAP i bl.a. Australien och Storbritannien. I maj 2016 även en studie från USA med goda resultat. Forskning vid University of Michigan Health System visar toppresultat för kostbehandlingen FODMAP bland personer med diagnosen IBS. Såväl symtom som livskvalitet förbättrades hos en stor del...
Läs mer >>
Fermenterade kolhydrater, IBS, genetik
nov, 24

Ny studie kopplar genetisk defekt till IBS

Stora delar av befolkningen drabbas av IBS. Nu visar en ny studie som samordnats av forskare vid Karolinska Institutet att det finns en koppling mellan defekta sukras-isomaltas-genvarianter och diagnosen. Sukras isomaltas är ett enzym som finns i kroppen och vars roll är att bryta ner kolhydrater. IBS (Irritable Bowel...
Läs mer >>
FODMAP på lång sikt
sep, 13

FODMAP på lång sikt

Studier visar genomgående bra effekt av att inta mindre FODMAPs för den som har IBS. Men en oavsiktlig konsekvens av att följa kostbehandlingen är en inverkan på tarmfloran. Man har sett att mängden av goda tarmbakterier minskar, speciellt i ett tidigt skede av kostbehandlingen när begränsningen är som störst. Därför är det...
Läs mer >>
probiotika, avföringstransplantation
aug, 5

Avföringstransplantation

Avföringstransplantation är allt mer i ropet efter att man förstått att tarmbiotan eller tarmfloran är avgörande för uppkomsten av många sjukdomar. Frågan är dock om det här med avföringstransplantation som behandling vid IBS? Vi vet att våra tarmbakterier mår bra av frukt, grönsaker, baljväxter, nötter och frön. De livsmedel som...
Läs mer >>
aug, 5

IBS kopplat till psykisk ohälsa

En ny australiensisk studie visar på en omvänd koppling mellan mag- och tarmproblem och psykisk ohälsa som ångest och depression. Sedan tidigare vet vi att många som lider av mag- och tarmproblem som IBS också drabbas av psykisk ohälsa. Nu kan en ny studie vid University of Newcastle i Australien visa att det...
Läs mer >>
mar, 6

Gluten eller FODMAP?

En del experter varnar för att ta bort gluten ur kosten medan andra menar att gluten kan vara boven vid såväl magproblem som en rad andra symtom.
Läs mer >>