IBS – symtom, orsak och behandling

Stressmage, ballongmage, mjölkmage – IBS eller Irritable Bowel Syndrome är en funktionell magtarmsjukdom vilket betyder att man inte kan hitta några fel i mage eller tarmar, de fungerar bara inte riktigt som de ska. Cirka 15-20 % av världens befolkning har IBS och merparten av de som söker vård för detta är kvinnor 20-65 år. Bland män är mörkertalet stort delvis beroende på att andelen män som söker vård är mindre. Bland barn och unga ökar antalet som får diagnosen. Det har länge varit känt att psykologiska faktorer har betydelse vid IBS och att oro och stress kan förvärra sjukdomen.

Forskning om IBS pågår, både vad gäller orsak och behandling. Tidigare har konkreta kostråd saknats inom vården vilket resulterat i generella råd som att justera fibermängden, ta bort laktos eller i värsta fall inte några råd alls. Idag vet vi bättre och kostbehandlingen FODMAP hjälper idag en stor majoritet. Belly Balance följer självklart forskningen och anpassar eller utvecklar behandlingen när ny evidens presenteras.

Orsaker till IBS

Orsakerna bakom IBS är fortfarande inte helt kända. Ärftlighetsfaktorn är ca 20-50 %. Därtill finns flera teorier som innefattar störningar i tarm-motoriken, defekt gastransport, glest filter i nervsystemet mellan mage och hjärna, förändringar i tarmfloran (prebiotika är mat till tarmbakterierna) och låggradig inflammation i tarm-slemhinnan.

De flesta uppger att de antingen haft magproblem så länge de minnas, att de fått diagnos när de var kring 20 år, efter en magsjuka/infektion eller efter en period av långvarig stress eller trauma. Många upplever att stress och oro förvärrar symtomen och man har därför trott att sjukdomen enbart varit psykosomatisk. Det vi vet är att flera faktorer samverkar och att kost och stress är av direkt avgörande betydelse.

Allt mer uppmärksamhet ges till tarmbakteriernas roll vid uppkomsten av IBS och det forskas just nu mycket på probiotiska tillskott och deras potential att kunna minska IBS-symtom.

Läs mer om den senaste forskningen här

IBS symtom

Symtomen varierar från person till person, men inkluderar så gott som alltid några av följande:

  • Uppblåsthet (som vanligen tilltar under dagen)
  • Gaser
  • Förstoppning
  • Diarré
  • Omväxlande förstoppning och diarré
  • Ofullständig tarmtömning (känslan av att inte vara färdig på toaletten)
  • Knip, skov eller ont i magen
  • Buller (ljud från magen)

Om du upplever något eller några av dessa symtom ska du gå till läkaren för att göra en utredning. Därefter kan du prova kostbehandlingen FODMAP.

Läs mer om vanliga symtom vid IBS. 

Diagnosen IBS

Det finns kriterier för att ställa diagnosen IBS och det är vanligt att den sätts efter provtagning för laktos och gluten. Därtill görs ibland endoskopiska undersökningar av tarmen (gastro- eller koloskopi). Laktos testas via blodprov eller genom en så kallad belastning. Blodprovet är idag vanligare, men visar egentligen bara om du ha genotypen för att någon gång drabbas av laktosintolerans och är därför inte helt tillförlitligt.

IBS klassificeras som IBS-D (diarrédominerad), IBS-C (förstoppningsdominerad) eller IBS-M (omväxlande avföring). Förstoppning identifieras som färre än 3 tarmtömningar per vecka och diarré som fler än 3 lösa avföringar per dag.

Vissa läkare sätter diagnos IBS utan provtagning. Det är dock viktigt att utesluta de inflammatoriska tarmsjukdomarna Crohns och Ulcerös Kolit. Koloskopin är främst viktig för de med alarmsymtom som feber, blod i avföringen och ofrivillig viktnedgång. Dessa är inte typiska IBS symtom och bör utredas vidare innan behandling. Man behöver inte ha fått diagnos innan man provar FODMAP-behandling.

OBS! Vi rekommenderar alltid ett glutentest innan du påbörjar en FODMAP-behandling. Eftersom intaget av sädesslag minskar med FODMAP-kost så försvinner antikropparna mot gluten och kan göra att testet inte blir tillförlitligt.

Läs mer om diagnostisering av IBS

Behandling av IBS

I Sverige har standardiserad behandling länge saknats. Sedan några år finns nu kostbehandlingen FODMAP som Belly Balance grundare, leg dietist Sofia Antonsson implementerat i svensk sjukvård. Enligt vetenskapliga studier hjälper kostbehandlingen FODMAP 75 % av alla med IBS att minska sina symtom. Vi har de senaste åren framgångsrikt behandlat tusentals personer med hjälp av FODMAP. Kostbehandlingen används i appen Belly Balance, där vi kombinerar den med mindfulness, andningsövningar och stresshantering. För bästa resultat är det viktigt att behandlingen görs på rätt sätt, antingen tillsammans med en dietist eller i appen.

Belly Balance är idag ledande i Sverige på att behandla IBS med kostbehandlingen FODMAP. Här hittar du information om behandling, recept, nyheter och aktuell forskning.

Förutom kostbehandling finns alternativa behandlingar som hypnos, KBT-terapi och medicinering, vilka provas i olika utsträckning. Studier visar på måttliga effekter av de mediciner som finns tillgängliga och en del upplever att effekten av preparat avtar efter ett tags användning. Det kan bero på placeboeffekten som är hög på mag- och tarmpreparat. Man får då en initial effekt som avtar efter några veckor. Kostbehandlingen FODMAP är i dagsläget den mest effektiva behandlingen.

 

Myter

Det finns många myter om IBS vi hör från människor vi möter. “Det sitter i huvudet”, “ät mindre fibrer” och “undvik gluten” är vanliga myter. Det finns fler och tyvärr stjälper de vanligen mer än hjälper. Det finns som bekant inga snabba lösningar, men det finns lösningar som vi vet fungerar. För oss är det viktigast att du upplever att dina symtom blir färre och mindre besvärande och det är den kunskapen vi delar med oss av i vår behandling.

Vanliga frågor och svar om IBS

Vilka tester gör läkaren innan diagnosen sätts?

Det är lite olika. Vissa läkare sätter diagnos utan provtagning, men det rekommenderade är att göra test för laktos och gluten. Detta för att utesluta intoleranser.

Min läkare vill ge mig medicin, finns det någon som hjälper vid IBS?

Idag finns endast läkemedel som kan förbättra vissa symtom, men det saknas helt läkemedel som går på hela symtombilden. De läkemedel som finns är inte heller särskilt effektiva och hjälper endast en mindre del. Kostbehandling med FODMAP hjälper hela 75 % av alla med IBS och är den effektivaste metoden. Därför rekommenderar vi att börja med kostbehandling och därefter eventuellt prova läkemedel om man har kvarstående symtom.

Jag har haft magbesvär i hela mitt liv, kan det verkligen vara IBS?

Ja, många får diagnosen sent i livet efter långdragna magbesvär. Det är däremot aldrig för sent att göra något åt det!

Hur funkar det med godis och IBS?

Vanligt socker, både sackaros eller strösocker, är ingen FODMAP eftersom det innehåller 50 % vardera av glukos och fruktos. Godis, eller snarare socker, och IBS går sällan bra ihop. Misströsta inte, det finns godis och snacks som fungerar bra om du har IBS.

Belly Balance digitala behandling

I Belly Balance app kan du logga symtom, föra matdagbok, scanna varor, hitta FODMAP-listor och mycket mer som hjälper dig att behandla din IBS.

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance

 

Ladda ner appen Belly Balance för en digital behandling av IBS