Gallsaltmalabsorption

Ett något klurigt ord kan tyckas, men gallsaltmalabsorption är ett tillstånd som lätt kan förväxlas med IBS eller uppträda samtidigt som man har IBS eftersom det ger bl a diarré. Har du långvarig diarré är det därför viktigt att göra en ordentlig utredning för att få rätt diagnos. Här går vi igenom orsaker, symtom och vilken behandling som finns.

Gallsalter är nödvändiga för upptaget av fett från tarmen. De cirkulerar runt som i ett kretslopp, där ca 95 % av dem tas upp i tunntarmen och transporteras till levern för att återanvändas. Endast en liten del av gallsalterna går över till tjocktarmen, där de har en laxerande funktion.

Gallsaltmalabsorption förekommer hos upp till 30 % av patienter med kronisk diarré. Symtomen är kroniska, icke-blodiga, vattniga diarréer, trängande behov, nattlig diarré och avföringsinkontinens. Vissa har också buksmärta.

Som behandling ges i första hand läkemedel som binder gallsalter. De har god effekt på symtomen. Vissa blir hjälpta av fettreducerad kost, men eftersom det är individuellt vilken mängd fett man tål rekommenderas att ta hjälp av en dietist som kan ge råd. Stoppande läkemedel som Dimor och Imodium används ibland som kombinationsbehandling och dessaa kan fasas ut vartefter man får effekt av andra läkemedel och kosten. Kostbehandlingen FODMAP kan också hjälpa till att minska symtomen, framförallt när det gäller diarré. Genom att välja bort de livsmedel som tenderar att snabba på systemet kan symtomen minska.

För dig som har besvär av kronisk diarré eller som har diarrédominerad IBS (IBS-D), men som kanske inte blivit helt hjälpt av FODMAP, är det viktigt att söka hjälp och diskutera vidare utredning med din läkare. Kanske är du i behov av en annan, eller kompletterande, behandling för dina magbesvär.

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance