IBS och tarmflora

Hur snabbt kan man förändra tarmfloran? Finns det någon optimal tarmflora och vilken roll spelar tarmfloran i uppkomsten av IBS?? Många frågar sig, men svaren är än så länge inte helt tydliga. Här sammanfattar vi vad man hittills vet om tarmflorans koppling till IBS.

Vi har drygt 1 kg tarmbakterier av ca 400-1000 olika stammar, primärt i tjocktarmen. Räknar man till antalet gener så har vi betydligt mer DNA från tarmbakterierna än från våra egna gener. Sammantaget kallas bakterierna i tarmen för tarmflora, eller mikrobiota. Bakterierna kan vara både goda och onda. De sjukdomsalstrande bakterierna benämns patogena och finns i viss utsträckning i tarmen. Eftersom tarmbakterierna lever i symbios med varandra hålls en balans mellan goda och onda bakterier. Om det uppstår en obalansen däremot, kan onda bakterier växa till och ta över i tarmen.

Tarmbakterierna har viktiga funktioner, bland annat:

 • Tillverkar vitaminer t ex vitamin B12.
 • Tillverkar smörsyra som är viktigt för en hälsosam tarmslemhinna.
 • Tillverkar serotonin, vårt antidepp-hormon.
 • Skyddar mot infektioner från patogena bakterier.
 • Kommunicerar och hjälper immunförsvaret att skydda kroppen mot inkräktare.

Just nu forskas mycket på kopplingen mellan tarmen och hjärnan, även kallad gut-brain axis. Många nya upptäckter görs nu kring hur kopplingen mellan tarmen och hjärnan påverkar vår hälsa. Funktionella tarmsjukdomar, som IBS, är inte psykologiska sjukdomar, men det är viktigt att förstå att hjärnan spelar en stor roll eftersom den konstant kommunicerar med mikroorganismer i tarmen.

Tack vare tekniska framgångar kan vi idag utvinna DNA ur ett avföringsprov och sekvensera detta, vilket kan ge svar på vilka bakterier som är närvarande, i vilken mängd och i vilket prov.

Spelar tambakterier roll vid IBS?

Det finns bevis som stödjer att störningar eller obalanser i tarmfloran kan spela roll för uppkosten av IBS, i vissa fall. Sammanfattningsvis finns följande bevis från studier:

 • Användning av antibiotika är en välkänd faktor till obalans i tarmfloran, något som kan öka risken att få IBS.
 • Upp till 25% av alla IBS-fall uppkommer efter en episod av magsjuka eller maginfektion av något slag. Detta kallas då PI-IBS.
 • En låggradig inflammation kan förekomma i tarmväggen hos personer med IBS, vilket skulle kunna bero på en onormal interaktion mellan bakterier i tarmen.
 • Small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) innebär att man har en bakteriell överväxt i tunntarmen vilket kan ge IBS-symtom. Kopplingen till IBS återstår att verifiera.
 • Att påverka tarmbakterierna, genom antibiotika eller probiotika, kan förbättra eller försämra IBS-symtomen.
 • Nivåerna av bifidobakterier hos personer med IBS har setts vara lägre än bland friska personer.

Man har hittat en speciell ”tarmflorasignatur” som består av 90 bakterier som skiljer patienter med svåra besvär från friska personer. Tarmfloran hade bl a låg mångfald, mindre produktion av metan och en låg halt av metanproducerande bakterier. Graden av förändrad tarmflora, dysbios, har man också sett påverka hur man svarar på FODMAP. Ju högre grad av dysbios, desto sämre svar på FODMAP.

Vilka tarmbakterier är viktigast vid IBS?

Eftersom personer med IBS setts ha en lägre förekomst av bifidobakterier samtidigt som själva FODMAP-kosten också setts minska mängden bifidobakterier, brukar vi börja där. Probiotikan Alflorex innehåller just bifidobakterier och är välstuderad på IBS med goda resultat. Den rekommenderas även av WGO (World Gastroenterology Organization) och kan läggas till i 4-8 veckor innan man utvärderar.

Påverkar kosten tarmfloran?

Kan man påverka tarmfloran med sin kost? Absolut, det går att förändra sammansättningen av tarmbakterier. Studier visar att en fiberrik kost i 6 veckor gav 30% mer mångfald bland tarmbakterierna. Det gäller bara att vara långsiktig i sitt tänk och öka successivt. Dessutom gäller det att välja rätt sorts fibrer när man har en känslig mage. För att öka produktionen av smörsyra i tarmen är det resistent stärkelse som gäller så ha alltid kokt potatis i kylen.

Just nu kan du som prenumererar på appen Belly Balance gå vår fördjupningskurs i tarmfloran!

Sofia Antonsson
Leg dietist, Belly Balance