kan barn ha IBS?
Kan barn ha IBS?

Diagnos kan ta tid

Kan barn ha IBS? Har du barn som klagar på magont eller som har problem att gå på toaletten? Kanske blir skolan lidande på grund av besvären? Diffust magont hos barn är vanligt. Oavsett om det beror på kost eller stress är det symtom som ska tas på allvar och utredas ordentligt. Det finns viss försiktighet inom läkarkåren att sätta diagnosen IBS på barn beroende på en rädsla att missa andra, potentiellt farliga diagnoser. Det får till följd att många barn valsar runt i sjukvården i flera år utan att egentligen få ordentligt hjälp eller en diagnos. Men så länge som de vanliga proverna (gluten och laktos) är tagna går det bra att prova kostbehandlingen FODMAP.

Kan barn ha IBS?

Svaret är ja. Vi träffar barn från ca 5 år och uppåt med IBS-liknande symtom och som är färdigutredda inom vården med eller utan IBS-diagnos som slutsats. Ibland har mamma och pappa liknande problem och har insett att deras besvär har gått i arv. Man räknar med att ärftligheten är kring 30 % när det gäller IBS. Inte sällan är föräldrarna stressade för att de fått höra att symtomen hos barnen har uppstått på grund av stress. Och visst kan det vara så. Idag lever vi i en värld där press och krav kommer in i ett tidigare skede i skolan, vilket kan påverka magen. Vår erfarenhet är dock att det går bra att behandla IBS hos barn med fokus på kost initialt. Det är heller inte ovanligt att spädbarn som efter utredning för mjölkproteinallergi, kolik eller andra sjukdomar fortsatt har besvär med gaser, uppblåsthet och orolig mage. Då kan det vara värt att prova en kostbehandling på mamman eftersom flera av de ämnen som stör magen går över i bröstmjölken, t ex fibrer från lök och vitlök.

FODMAP-behandling på barn

För att kostbehandlingen med FODMAP ska bli så smidig som möjligt förutsätter det vanligen inblandning av både föräldrar och skola/omsorg. Det går att göra behandlingen med fokus enbart på måltider i hemmet, men för bästa resultat är det bra om maten under dagen också kan anpassas så gott det går, i alla fall när det gäller de stora bovarna som lök, vitlök och sädesslag. Vissa skolor/förskolor vill ha intyg från läkare eller dietist, medan andra skolor kan hjälpa till att anpassa kosten ändå. Det kan vara så enkelt som att undvika brödet och välja banan i stället för äpple eller päron på fruktstunden, för att få ner innehållet av störande ämnen så pass att magen kommer till ro.

När man väl fått kontroll på magen genom kosten väljer en del att börja med t ex andningsövningar som ett komplement. Detta brukar ge ytterligare positiv effekt och är samtidigt bra redskap att ha med sig i livet.

För dig som har ett barn med symtom från magen gäller så klart att först göra en ordentlig utredning hos läkaren. Därefter är det viktigt att göra kostbehandlingen FODMAP tillsammans med en dietist som är väl insatt i metoden. Att återinföra livsmedel är extra viktigt när det gäller barn och FODMAP-behandlingens elimineringsfas är endast till för en kortare period snarare än en livslång behandling. Det är också viktigt att kontrollera tillväxten under behandlingen.

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance

Se Sofia prata om barn om IBS i Nyhetsmorgon