kan barn ha IBS?
Kan barn ha IBS?

Diffust magont är ett symtom som drabbar många barn. Oavsett om det beror på kost eller stress är det symtom som ska tas på allvar och som ska utredas ordentligt. Många barn får dock vänta onödigt länge på en diagnos.