IBS gen
Kan smörsyra lindra IBS?

Hos personer med IBS (irritable bowel syndrome) har man sett att det finns färre bakterier som kan producera smörsyra i tarmen, vilket kan vara en bidragande orsak till att de drabbas av sjukdomen. Nu ska svenska forskare undersöka hur smörsyran påverkar tarmen och om den kan användas som behandlingsmetod för IBS.

Smörsyra är en fettsyra som produceras av ett fåtal bakteriearter i tjocktarmen, när dessa bryter ner olika sorters kostfibrer. Man har sett att det finns hälsofördelar med att ha en hög koncentration av smörsyra. Bland annat för att den har anti-inflammatoriska egenskaper, men man tror också att smörsyra kan stärka tarmens barriärfunktion och därmed minska genomsläppligheten. På så sätt hindras skadliga ämnen att ta sig igenom tarmslemhinnan in i kroppen. Nu studeras detta närmare i en studie vid Örebros Universitet.

– Vi ska använda en experimentell modell där vi studerar små vävnadsbitar från tarmen samt blodprover från en och samma försöksperson, innan och efter det att vi exponerat tarmen för smörsyra. Vi kommer att studera detta hos både friska personer och hos IBS-patienter, säger Rebecca Wall, forskare vid universitetet.

Dietist, Belly Balance