förstoppning
KBT – effektivt komplement vid IBS

Tidigare studier har visat att psykoterapi generellt är lika effektivt som mediciner för att minska svårighetsgraden av symptom vid IBS. Nu har psykologer vid Vanderbilt University i USA jämfört olika former av psykoterapi och kommit fram till att KBT är effektivast för underlätta det dagliga livet för IBS-patienter.

– Att utvärdera hur olika behandlingsformer påverkar det dagliga livet är viktigt eftersom det skiljer patienter med fysiska symptom som klarar av arbete, skola och sociala aktiviteter från de som inte gör det, berättar Kelsey Laird, doktorand vid Vanderbilt´s kliniska psykologprogram.

Kelsey Laird är huvudförfattare till studien ”Comparative efficacy of psychological therapies for improving mental health and daily functioning in irritable bowel syndrome: A systematic review and meta-analysis”, som publicerades online av Clinical Psychology Review den 18 november förra året.

KBT innebär att gradvis utsätta sig för obekväma situationer

Författarna analyserade 31 studier bland 1700 personer som antingen behandlades med psykoterapi eller ingick i en kontrollgrupp som erbjöds exempelvis stödgrupper eller utbildning. Sammantaget visade det att de som fick psykoterapi visade större förbättringar i den dagliga funktionen jämfört med de som ingick i kontrollgrupp.

Men de individer som behandlades med kognitiv beteendeterapi (KBT) upplevde större förbättringar än de som fick andra typer av psykoterapi.

KBT är ett samlingsnamn för ett antal olika terapier som var och en bygger på att tankar, känslor, fysiologi och beteende hänger ihop. Behandlingarna är utformade för att hjälpa människor att utveckla alternativa sätt att tänka och bete sig med målet att minska psykisk ohälsa och fysiologisk stress. Författarna bedömer att anledningen till att den tydligare förbättringen hos de patienter som fick KBT kan bero på att KBT-behandling ofta innehåller en ”exponeringsteknik” där individer gradvis utsätter sig för obekväma situationer.

Kan underlätta det dagliga livet för IBS-patienter

För den som lever med IBS kan dessa obekväma situationer exempelvis omfatta långa resor, att äta ute på restaurang eller att vistas på platser där toaletter inte är lättillgängliga.

– Att uppmuntra människor till att gradvis utsätta sig för sådana situationer kan öka deras förmåga att delta i ett bredare spektrum av aktiviteter. Men mer forskning behövs innan vi kan säga varför KBT tycks mer effektivt för att underlätta det dagliga livet för IBS-patienter, jämfört med andra terapiformer, säger Kelsey Laird.

Vad säger dietisten?

– KBT är en oerhört potent terapiform vid många olika tillstånd. Min erfarenhet av KBT vid IBS är däremot inte lika god, säger Sofia Antonsson, dietist på Belly Balance. Många patienter är trötta på att få höra att IBS sitter i huvudet och det gör det verkligen inte heller. Eftersom KBT bygger på exponeringsteorier i kombination med att man ska kunna äta alla livsmedel och inte välja bort något blir råden lite konstiga. Jag har träffat patienter som fått rådet att äta lök och sedan sätta sig på en biograf. Det tycker jag är direkt dåligt och olämpligt råd, säger Sofia.

– Idag vet vi ju exakt vad man ska välja bort för att bli bättre i magen och då är det mest naturliga att börja där. Sen kan man öva på att utmana sina rädslor genom att vara socialt aktiv och åka kommunalt vilket ofta går väldigt bra, säger Sofia. Blir du nyfiken på mer om IBS och forskning så hittar du en samling här.

Text: Mats Holmström
Källa, Science Daily och Vanderbilt University