Belly Balance - Vi brinner för IBS och magen!

Belly Balance är den digitala IBS-behandlingen som hjälper dig att ta kontroll över din mage. IBS (Irritable Bowel Syndrome) är en kronisk magtarmsjukdom som drabbar 15% av befolkningen och orsakar sänkt livskvalitet och stort lidande. Belly Balance erbjuder en behandling baserad på den vetenskapligt bevisade metoden FODMAP som har konstaterad effekt inom 3 veckor. Behandlingen är helt digital och omfattar 11 steg där kosten står i huvudfokus med kompletterande verktyg i stresshantering. Belly Balance har framgångsrik behandlat över 15 000 personer och behandlingen leder till färre eller inga symtom för 75% av dem som fullföljer alla steg.

“Vi har mött alla olika typer av IBS och vet precis hur jobbigt det kan vara att leva med magproblem. Därför vill vi ge fler möjlighet att få hjälp genom kostbehandling och stresshantering i stället för läkemedel och preparat.”

 

Jeanette Steijer och Sofia Antonsson

Jeanette Steijer – Leg. dietist

Jeanette är leg. dietist och medgrundare av Belly Balance. Efter att ha jobbat kliniskt med patienter, främst inom övervikt och livsstilsförändringar kom intresset för magen och IBS. Sedan starten har hon varit delaktig i utvecklingen av den digitala IBS-behandlingen även när det gäller stresshanteringen där hon bidragit med sin kunskaper som instruktör i medicinsk yoga.

Jeanette är vidareutbildad inom FODMAP på Kings College i London där hon gått flertalet fördjupningskurser.

“När man förstår hur stor del av magproblemen som är stressrelaterade kan man börja jobba med dem på riktigt. Medicinsk yoga är ett fantastiskt redskap.”

Sofia Antonsson – Leg. dietist

Sofia är leg. dietist och grundare av Belly Balance. Intresset för IBS och mag-tarmsjukdomar kommer från att hon själv haft IBS i många år. Efter att ha provat det mesta på sig och sina patienter började hon äta enligt FODMAP 2009. Sedan dess har hon behandlat fler än 10 000 personer med IBS. Sofia föreläser om magen och utbildar Sveriges dietister i FODMAP.

Sofia är vidareutbildad inom FODMAP på Monash university och Kings College i London där hon gått flertalet fördjupningskurser.

“Mitt mål är att alla som har IBS ska känna till sjukdomen och framförallt att det finns en behandling som hjälper”