D-vitamin

D-vitamin har de senaste åren setts som ett undergörande vitamin som minskar risken för både hjärtkärlsjukdom, cancer, diabetes och alzheimers. Nu visar forskning även att personer med IBS har lägre nivåer av D-vitamin än andra och att ett tillskott kan vara positivt.

D-vitamin och hälsa

D-vitamin är ett hormonliknande ämne som har många viktiga funktioner i vår kropp. Bland annat har det en stor betydelse för kalciumomsättningen i kroppen och alltså för vårt skelett. Långvarig brist på D-vitamin kan på sikt göra skelettet skört, mjukt och krokigt. På senare år har dock D-vitamin diskuterats även vid uppkomsten av andra sjukdomar och tillstånd. Det pekar på att D-vitamin har långt mer påverkan på vår hälsa än vi tidigare anat. Kopplingar till depression, fetma och diabetes diskuteras flitigt. Än så länge har forskarna inte kunnat komma till en konklusion om exakt hur D-vitamin påverkar vår hälsa, men området studeras flitigt.

D-vitaminbrist vanligare hos IBS-patienter

I en studie från Storbritannien publicerad i European Journal of Clinical Nutrition, samlade man resultaten från sju studier på området IBS och D-vitamin. I fyra observationsstudier undersökte man D-vitamin statusen hos personer med IBS och fick resultatet att det var en högre prevalens av D-vitaminbrist hos personer med IBS.  Med det som bakgrund undersökte man i tre följande interventionsstudier hur ett tillskott av D-vitamin påverkade denna grupp. Studierna resulterade i fynd att tillskott av D-vitamin hade positiv effekt på såväl tarmrörelser som på livskvalitet. I sammanställningen framgår dock att mer forskning behövs för att kunna få starkare evidens för den exakta funktionen för D-vitamin vid IBS. En teori till varför D-vitaminbrist är vanligare hos personer med IBS är att den förändrade tarmtömningen i kombination med en irriterad slemhinna skulle kunna minska upptaget av vitaminer i tunntarmen. Serumnivåer av total 25(OH)D lägre än 25 nanomol per liter, definieras vanligen som brist på vitamin D. Nivåer över 50 nanomol per liter betraktas vanligen som tillfredsställande nivåer.

Olika sorters D-vitamin

Vitamin D är den överordnade termen, som används för att beskriva både vitamin D2 (ergokalciferol) och vitamin D3 (kolikalciferol). Via solen strålar bildas vitamin D3 i huden. Det sker dock endast maj-august i Sverige eftersom solen står i fel vinkel resten av året.  Vitamin D2 är den form av vitaminet som finns i vissa växter och svampar, medan vitamin D3 är en animaliskt härledd form som finns i fisk, kött och ägg. Det finns få livsmedel som anses vara en naturligt rik källa till D-vitamin, varav de flesta är av animaliskt ursprung och alltså innehåller vitamin D3 (äggula, fet fisk, kött, lever och njure). Bland vegetabiliska livsmedel är det framförallt vilda svampar som är en naturlig rik källa till vitamin D2.

Vitamin D3 och vitamin D2 har historiskt sett ansetts vara likvärdiga, avseende förmågan att höja D-vitaminstatus efter intag. I en ny studie har man visat att båda typerna av vitamin D ger förbättrad vitamin D-status. Vitamin D3 var dock dubbelt så effektiv, jämfört med vitamin D2. Så den som vill undvika vitamin D3 från animaliska produkter kan använda vitamin D2 som en källa till D-vitamin, men förmodligen behöver man ta en högre dos vitamin D2, jämfört med vitamin D3.

Topp 10 D-vitamin-rika livsmedel

  • Fisk (t.ex. lax, makrill, sill och aborre)
  • Ägg
  • Vild svamp (t.ex. kantarell, trattkantarell och karljohan)
  • D-vitaminberikade mjölkprodukter
  • D-vitaminberikade växtprodukter (t.ex. sojadryck, havredryck och mandeldryck)
  • D-vitaminberikade matfetter
  • Fågel (t.ex. kyckling)
  • Kött (nöt och fläsk)

Ju mer desto bättre?

Precis som de flesta andra vitaminer och mineraler ska man inte överdriva konsumtionen av kosttillskott. D-vitamin är en fettlöslig vitamin vilket innebär att eventuellt överskott inte automatiskt utsöndras via njurarna, utan lagras i kroppen. Långvarig överdosering kan skada njurarna och på sikt leda till njursvikt. Du behöver inte vara orolig över att få i dig för mycket D-vitamin från maten du äter, men tar du mer tillskott än rekommenderat är det inte omöjligt att uppnå toxiska nivåer. Om man åker utomlands på vintern då? Ja, då fyller du på ditt förråd av D-vitamin som då räcker i ca en-två månader.

Av: Sofia Antonsson
Leg. dietist, Belly Balance