Allmänna villkor

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”du”) gör en beställning via www.bellybalance.se (”Hemsidan”). Avtal ingås mellan dig och Belly Balance Sverige AB, organisationsnummer 556973-8650 (”Belly Balance”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Belly Balance framgår på Hemsidan. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Hemsidan. Är du är företagskund vänligen kontakta Belly Balance för mer information.

1.2 Om du är under 18 år behöver du din vårdnadshavares godkännande för att handla på Hemsidan.

1.3 Hemsidan, samt allt innehåll på denna, ägs av Belly Balance eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Belly Balance. Du får dock göra utskrifter av material för privat, icke-kommersiellt bruk.

 

2. Avtal
2.1 När du gör en beställning via Hemsidan, måste du godkänna Villkoren i sin helhet samt Belly Balance hantering av personuppgifter och användning av cookies, se Privacy Policy.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Belly Balance bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse från Belly Balance per e-post. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Belly Balance. Om beställningen återkallas så kommer Belly Balance att återbetala eventuella betalningar som du gjort.

 

3. Medlemskap
3.1 Du har möjlighet att teckna medlemskap hos Belly Balance till en fast månadskostnad. Medlemskapen löper månadsvis och förlängs automatiskt med en månad om medlemskapet inte sägs upp. Uppsägning ska ske senast 24 timmar innan din nuvarande medlemskapsperiod löper ut, annars förlängs det med en månad. Du säger enklast upp ditt medlemskap genom att gå in på ”Mitt konto” och avsluta medlemskapet.

 

4. Kunduppgifter
4.1 När du registrerar ett användarkonto eller ska genomföra en beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Belly Balance behandling av personuppgifter finns i Privacy Policy.

4.2 Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att uppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dessa. Du ska omgående anmäla till Belly Balance om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

4.3 Om Belly Balance misstänker att du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Belly Balance rätt att stänga av dig och avsluta eventuella medlemskap. Belly Balance har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

 

5. Priser, avgifter och betalning
5.1 Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

5.2 Belly Balance erbjuder ett antal olika betalsätt som du kan välja mellan. Belly Balance har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Belly Balance eller dess samarbetspartners. Om du väljer faktura eller delbetalning kan en kreditupplysning komma att göras. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Belly Balance förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Det är viktigt att du noggrant läser de villkor som gäller för det betalsätt som du väljer, då villkoren kan skilja sig åt.

 

6. Kampanjer
6.1 Belly Balance kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Hemsidan som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Belly Balance i samband med kampanjen. Belly Balance förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor. Erbjudanden på specifika varor på Hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

7. Leverans och transport
7.1 Leveranstiden anges på Belly Balance Hemsida. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.

7.2 Om paket ska lösas ut ska du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om du inte hämtar ut paketet returneras det till Belly Balance och Belly Balance har då rätt att debitera dig en avgift som för närvarande är på 150 kr.

 

8. Ångerrätt
8.1 Vid köp av varor eller tjänster på Hemsidan gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Belly Balance detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan eller 14 dagar från det att du beställde tjänsten (ångerfristen).

8.2 Ångerrätten gäller inte för exempelvis följande typer av varor och tjänster:
i) tjänster som har fullgjorts,
ii) varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel,
iii) varor som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis matvaror),
iv) varor som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten,

8.3 Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett meddelande till Belly Balance via de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan. I ditt meddelande ska du ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan. Du kan också använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram. Se www.konsumentverket.se

8.4 Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Belly Balance. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Belly Balance, Returer ska göras till: Belly Balance, ℅ Opella AB, Vretensborgsvägen 28, Kaj 3 126 30 Hägersten.

8.5 När du ångrar ditt köp betalar Belly Balance tillbaka det belopp som du betalat för varan, inklusive leveranskostnader för leveransen till dig. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Belly Balance erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Belly Balance rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.6 Belly Balance betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Belly Balance tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Belly Balance får dock vänta med återbetalningen tills Belly Balance tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

9. Reklamation
9.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara eller tjänst ska kontakta Belly Balance så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Hemsidan. Du har tre (3) års reklamationsrätt på varor och tjänster inköpta på Hemsidan.

9.2 Belly Balance står för returfrakten för godkända reklamationer. Du ska inte välja ett oskäligt dyrt alternativ för att returnera varan.

9.3 När reklamationen av varan eller tjänsten har godkänts kommer Belly Balance att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning inom 30 dagar från det att Belly Balance mottagit reklamationen. Belly Balance förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan eller tjänsten inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Belly Balance riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se Fel! Ogiltig hyperlänkreferens.. Mer information finns på Fel! Ogiltig hyperlänkreferens..

 

10. Ansvarsbegränsning
10.1 Belly Balance reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, exempelvis felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Belly Balance har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt så kommer Belly Balance naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Belly Balance fortsätter med beställningen.

10.2 Belly Balance har inget medicinskt ansvar för sina varor och tjänster utan uppmanar dig med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare för att bedöma huruvida Belly Balance varor eller tjänster är relevanta för din hälsosituation. Belly Balance varor och tjänster varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos. Utöver vad som kan anges i tvingande lag tar Belly Balance inget ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av varor eller information som finns på Hemsidan eller hänvisas till från Hemsidan.

 

11. Force Majeure
11.1 Belly Balance ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Belly Balance inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Belly Balance dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Belly Balance rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

12. Ändring av villkoren
12.1 Belly Balance förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Hemsidan), alternativt 30 dagar efter att Belly Balance har informerat dig om ändringarna. Belly Balance rekommenderar att du håller dig uppdaterad på Hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

13. Tillämplig lag och tvist
13.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Belly Balance kundtjänst.

13.2 Om en tvist inte kan lösas i samförstånd med Belly Balance kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan också lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.
Vid eventuell tvist följer Belly Balance beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.