Allmänna villkor

Allmänna villkor

1. Allmänt

1.1

1. 1 De allmänna villkoren (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”du”) använder appen Belly Balance eller besöker webbsidan www.bellybalance.se (”Tjänsten”). Avtal ingås mellan dig och Belly Balance Sverige AB, organisationsnummer 556973-8650 (”Belly Balance”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Belly Balance framgår i Tjänsten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Tjänsten. Är du företagskund vänligen kontakta Belly Balance för mer information. Belly Balance använder den vetenskaplig kostbehandlingen FODMAP i Tjänsten. Mer information om FODMAP hittar du här.

1.2

Om du är under 18 år behöver du din vårdnadshavares godkännande för att handla något av det som erbjuds genom Tjänsten.

1.3

Tjänsten, samt allt innehåll på denna, ägs av Belly Balance eller dess licensgivare. Informationen skyddas genom immaterialrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Belly Balance. Du får dock göra utskrifter av material för privat, icke- kommersiellt bruk.

2. Avtal

2.1

När du gör en beställning via Tjänsten, informeras du om villkoren i sin helhet samt av Belly Balance hantering av personuppgifter och användning av cookies, se Integritetspolicy.

2.2

Ett avtal om köp ingås först när Belly Balance bekräftat din beställning och du mottagit orderbekräftelse från Belly Balance per e-post. 

Ångerrätt

Vid köp av varor eller tjänster i Tjänsten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Belly Balance detta inom 14 dagar från det att du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan eller 14 dagar från det att du beställde tjänsten (ångerfristen). Vid köp av tjänsten genom Appstore eller Google Play gäller deras villkor. Vid frågor gällande detta kontaktar du respektive för svar.

Ångerrätten gäller emellertid inte för exempelvis följande typer av varor och tjänster:

  • tjänster som har påbörjats
  • varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel
  • varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla (exempelvis matvaror)
  • varor som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten.

 

Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett meddelande till Belly Balance via de kontaktuppgifter som anges i Tjänsten. I ditt meddelande ska du ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan. Du kan också använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram. Se www.konsumentverket.se

Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Belly Balance. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Belly Balance, Returer ska göras till: Belly Balance, ℅ Opella AB, Vretensborgsvägen 28, Kaj 3 126 30 Hägersten.

När du ångrar ditt köp betalar Belly Balance tillbaka det belopp som du betalat för varan, inklusive leveranskostnader för leveransen till dig. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Belly Balance erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Belly Balance rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Belly Balance betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Belly Balance tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Belly Balance får dock vänta med återbetalningen tills Belly Balance tagit emot varan eller du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara eller tjänst ska kontakta Belly Balance så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges i Tjänsten. 

Belly Balance står för returfrakten för godkända reklamationer. Du ska inte välja ett oskäligt dyrt alternativ för att returnera varan.

När reklamationen av varan eller tjänsten har godkänts kommer Belly Balance att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning inom 30 dagar från det att Belly Balance mottagit reklamationen. Belly Balance förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan eller tjänsten inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Belly Balance riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

Prenumeration

Du har möjlighet att teckna prenumeration på Belly Balance behandling till en fast månadskostnad. Behandlingen är ett utbildningsprogram som bland annat omfattar informationsfilmer, recept, rådgivning, verktyg såsom scanner och magdagbok samt övningar för en bättre maghälsa. Prenumerationen löper månadsvis alternativt årsvis och förlängs automatiskt med en månad/ett år om prenumerationen inte sägs upp. Uppsägning ska ske senast 24 timmar innan din nuvarande prenumerationsperiod löper ut, annars förlängs den med en månad/ett år. Du säger enklast upp prenumerationen genom att gå in på ”Mitt konto” i Tjänsten för att avsluta prenumerationen. 

 

Kunduppgifter

När du registrerar ett användarkonto eller ska genomföra en beställning kommer du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Belly Balance behandling av personuppgifter finns i Integritetspolicyn.

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att uppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dessa. Du ska omgående anmäla till Belly Balance om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

Om Belly Balance misstänker att du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Belly Balance rätt att stänga av dig och avsluta eventuella prenumerationer. Belly Balance har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

Priser, avgifter och betalning

Vid beställning via Tjänsten gäller de priser som anges. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

Belly Balance erbjuder ett antal olika betalsätt som du kan välja mellan. Belly Balance har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Belly Balance eller dess samarbetspartners. Om du väljer faktura eller delbetalning kan en kreditupplysning komma att göras. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Belly Balance förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Det är viktigt att du noggrant läser de villkor som gäller för det betalsätt som du väljer, då villkoren kan skilja sig åt. Betalning genom Appstore och Google Play sker efter deras villkor.

Kampanjer

Belly Balance kan från tid till annan erbjuda kampanjer i Tjänsten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Belly Balance i samband med kampanjen. Belly Balance förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor. Erbjudanden på specifika varor i Tjänsten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Leverans och transport

Leveranstiden anges i Tjänsten i samband med köpet. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.

Om paket ska lösas ut ska du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt, om du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om du inte hämtar ut paketet returneras det till Belly Balance och Belly Balance har då rätt att debitera dig en avgift som för närvarande är på 150 kr.

Rådgivning

Belly Balance erbjuder konsultationer mot avgift som utförs av leg dietister. Rådgivningen sker via telefon eller video på den patientsäkra plattformen Kaddio och journalförs i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. Personuppgifter och hälsodata sparas på plattformen Kaddio, i enlighet med dess personuppgiftspolicy som återfinns här. Patienter kan logga in med bank-ID för att se sina sparade uppgifter på plattformen Kaddio.

Ansvarsbegränsning

Belly Balance reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel i Tjänsten, exempelvis felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Belly Balance har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt så kommer Belly Balance naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Belly Balance fortsätter med beställningen.

Belly Balance har inget medicinskt ansvar för sina varor och tjänster utan uppmanar dig med hälsoproblem att alltid uppsöka läkare för att bedöma huruvida Belly Balance varor eller tjänster är relevanta för din hälsosituation. Belly Balance varor och tjänster varken kan eller ska användas som grund för att ställa diagnos. Utöver vad som kan anges i tvingande lag tar Belly Balance inget ansvar för någon form av skada som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av varor eller information som finns i Tjänsten eller hänvisas till från Tjänsten. Belly Balance använder den vetenskaplig kostbehandlingen FODMAP i Tjänsten. Mer information om FODMAP hittar du här.

Tjänsten bör endast användas som en guide och är inte avsedd att ersätta professionell, medicinsk, näringsmässig eller annan sjukvårdsrådgivning. Konsultera din läkare om du har frågor om din hälsa eller misstänker att du har IBS. När du laddar ner, installerar och använder Tjänsten och dess innehåll gör du det på egen risk och du ansvarar själv för konsekvenserna av din användning av Tjänsten. 

Informationen gällande livsmedel i Tjänsten har sammanställts baserat på ingredienslistan som utläses via EAN-koden. Därför kan Belly Balance inte, eftersom informationen tillhandahålls av tredje part, verifiera denna information. Belly Balance garanterar inte att sådan information är sann eller korrekt och friskriver sig från allt ansvar avseende riktighet, fullständighet, lämplighet eller syfte med informationen. När du använder Belly Balance app använder du vår sökteknik som gör det möjligt att söka efter information om livsmedelsprodukter samt att du använder vår kategorisering enligt FODMAP. Har du speciella kostbehov, allergier eller intoleranser, bör du se till att noggrant kontrollera ingredienslistan på den faktiska produktförpackningen före konsumtion. Om du behöver ytterligare information bör du kontakta tillverkaren direkt. Om det råder osäkerhet, rådfråga din läkare eller dietist.

Alla användare, särskilt de som har speciella kostbehov eller allergier, bör se till att noggrant kontrollera ingredienslistan på produktförpackningen före konsumtion. Belly Balance rekommenderar att, om ytterligare kostinformation är viktig för dig, till exempel för att du har ett specifikt kostbehov, du kontaktar tillverkaren direkt om det råder osäkerhet eller rådfrågar din läkare eller annan kvalificerad sjukvårdspersonal.

När du laddar ner, installerar och använder Belly Balance och dess innehåll gör du det på egen risk. Du ansvarar för konsekvenserna av din användning av Belly Balance, inklusive vad du laddar upp och delar innehåll.

Belly Balance ansvarar endast för fel som orsakas med uppsåt eller av grov vårdslöshet. Skulle skadeståndsansvar uppstå är Belly Balance ansvar begränsat till direkt skada.

Belly Balance ansvarar inte i något fall för indirekt skada, exempelvis men inte uttömmande, för utebliven vinst, förlust av inkomst eller omsättning, följdskada eller eventuell ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Belly Balance totala skadeståndsansvar per kalenderår ska vara begränsat till det belopp Kunden erlagt till Belly Balance för Tjänsten under sex (6) månader perioden före skadetillfället.

Force Majeure

Belly Balance ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Belly Balance inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-

/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Belly Balance dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både du och Belly Balance rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ändring av villkoren

Belly Balance förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras i Tjänsten. Ändringar gäller från det att du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök i Tjänsten), alternativt 30 dagar efter att Belly Balance har informerat dig om ändringarna.

Tillämplig lag och tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Belly Balance kundtjänst.

Om en tvist inte kan lösas i samförstånd med Belly Balance kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan också lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. 

Vid eventuell tvist följer Belly Balance beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt ovan eller i sista hand av allmän domstol.

SÄRSKILDA VILLKOR OM DU ANVÄNDER TJÄNSTEN PÅ APPLE-ENHETER

Du är införstådd med att Apple Inc. och Apples dotterbolag kan tillämpa dessa Villkor gentemot dig och att du ger Apple denna rätt när du godkänner dessa Villkor.

Apple Inc. kommer inte att tillhandahålla support för Tjänsten.

OM TREDJE PART HÄVDAR ATT TJÄNSTEN GÖR INTRÅNG I DESS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER SÅ ÄR BELLY BALANCE OCH INTE APPLE INC. ANSVARIG FÖR UTREDNING, FÖRSVAR, FÖRLIKNING OCH AVFÖRANDET AV SÅDANT IMMATERIALRÄTTSLIGT KRAV.

APPLE INC. HAR INGA GARANTIÅTAGANDEN UNDER DESSA VILLKOR.