Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2019-09-27 (js)

1. Generellt

1.1

Denna integritetspolicy innehåller information om hur Belly Balance Sverige AB (”Belly Balance”), 556973-8650, behandlar personuppgifter.

1.2

Belly Balance är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in i samband med att du använder Tjänsten eller genomför köp av Tjänsten.

1.3

Avseende personuppgifter kopplade till betalningar av Tjänsten är betaltjänstleverantören Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, personuppgiftsansvarig. För Klarnas behandling av dina personuppgifter gäller därför deras villkor. Har du frågor om deras behandling av dina personuppgifter ska du därför kontakta dem.

1.4

Avseende personuppgifter kopplade till betalningar i appen är Apple samt Google Play personuppgiftsansvarig och det är deras villkor som då gäller för behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du läser deras villkor. Har du frågor om deras behandling av dina personuppgifter ska du kontakta dem. 

1.5

Belly Balance kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och denna integritetspolicy.

1.6

Den senaste versionen av denna integritetspolicy finns på Belly Balance webbplats.

2. Insamling av personuppgifter

2.1

För att kunna tillhandahålla vår tjänst, dvs. hantera ditt köp, registrering av prenumerationer, öppnande av användarkonto eller mottagande av nyhetsbrev och den information som är kopplad till leveransen (gemensamt kallade för Tjänsten) behandlar Belly Balance de personuppgifter som du lämnar, har lämnat till oss eller som vi samlat in på Tjänsten genom cookies. Personuppgifter kan också användas som underlag för att genomföra marknadsanalys, affärsutveckling samt statistik.

2.2

De personuppgifter som Belly Balance behandlar är:

 • namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • leveransadress
 • orderhistorik
 • IP-adress

2.3

Vid din användning av Tjänsten samlar Belly Balance in ytterligare personuppgifter:

(a) Vid användarens uppdatering av sina uppgifter i Tjänsten.

(b) Vid användning av Tjänsten: cookies avseende trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som besökaren använder.

2.4

Belly Balance efterfrågar aldrig känsliga personuppgifter såsom hälsodata. Om du självmant väljer att lämna känsliga personuppgifter till Belly Balance behöver du samtidigt lämna ditt samtycke till Belly Balance behandling av dina känsliga personuppgifter. Du har möjlighet att lämna sådant samtycke i samband med att du lämnar dina personuppgifter.

3.0 Hur Belly Balance behandlar personuppgifter

Belly Balance behandlar personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder.

Syfte med behandlingen
Laglig grund för behandlingen
Kategorier av personuppgifter
Lagringstid

För att tillhandahålla Tjänsten till dig, dvs. att du ska kunna öppna användarkonto, genomföra köp eller bli medlem.

För att kunna fullgöra Belly Balances kontraktuella åtaganden.

 • namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • leveransadress
 • orderhistorik
 • IP-adress
 • användardata

Sex månader efter det att en användare har slutat använda Tjänsten, eller så länge som krävs enligt lag.

För att skicka nyhetsbrev och annan information om Belly Balance och Tjänsten.

Andra berättigade intressen.

e-postadress

Så länge Belly Balance skickar ut nyhetsbrev och information, såvida inte mottagaren motsäger sig detta.

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för användare av Tjänsten.

Andra berättigade intressen.

Cookies, se stycke 2.3 (b).

Så länge användarsessionen pågår.

För att förbättra Tjänsten och för Belly Balance affärsutveckling.

Andra berättigade intressen.

Cookies, se stycke 2.3 (b).

Högst 6 månader från insamlingen.

För att utställa fakturor och hantera betalningar för användning av Tjänsten.

För att kunna fullgöra Belly Balances kontraktuella åtaganden och för att följa tillämplig lagstiftning.

 • namn
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • leveransadress
 • orderhistorik

Till dess fordran är betald, och därefter i upp till sju år i enlighet med svenska bokföringsregler.

4. Utlämning av personuppgifter

4.1

Belly Balance kan överföra till eller dela personuppgifter med andra parter som behandlar data för Belly Balances räkning, för att Belly Balance ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Belly Balance använder följande underleverantörer eller kategorier av underleverantörer.

Underleverantör (namn på tjänst)
Land/region där tjänsten fullgörs
Mekanism för överföring till tredje land
Typ av tjänst

Microsoft Corp. (Microsoft Azure)

USA/EU

EU-U.S. Privacy Shield Framework

Hosting av Tjänsten.

Makeable STHLM AB

Sverige 

Behandling av mätdata på Tjänsten

Google Inc. (Google Analytics)

USA/EU

EU-U.S. Privacy Shield

Behandling av mätdata på Tjänsten

Salesforce

Irland

EU/EES

Behandling av persondata tillhörande tjänsten

Salient Partner

Sverige

EU/ESS

Behandling av persondata tillhörande tjänsten

Thnx Innovation

Sverige

EU/EES

Behandling av persondata tillhörande tjänsten

4.2

Belly Balance samarbetar endast med företag som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

4.3

Belly Balance lämnar ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om Belly Balance är skyldigt att göra det enligt lag. Ett exempel på laglig utlämning är i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering mot terrorism.

5. Rättigheter för registrerade

5.1

Rätt till registerutdrag. Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad ta del av ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Din begäran måste skickas in skriftligen till oss och ha din underskrift.

5.2

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv. Du kan själv korrigera felaktig eller inkomplett information i Tjänsten. Du kan även kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

5.3

Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss har du rätt att begära överflyttning till annan leverantör. Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

5.4

Avaktivering och radering av användarkonto (Rätten att bli bortglömd). Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att du inte längre kan använda Tjänsten. Om du vill radera ditt användarkonto, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

5.5

Marknadsföringskommunikation. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från Belly Balance genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och sms kommunikation som Belly Balance skickar. Registrerade är alltid välkomna att kontakta Belly Balance för att få hjälp att tacka nej till Belly Balances kommunikation

6. Säkerhet

6.1

Säkerhet är viktigt för Belly Balance, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att Belly Balance behandlar personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

7. Ändringar i denna integritetspolicy

 • Belly Balance förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.
 • Alla ändringar i denna integritetspolicy kommer att offentliggöras på vår webbplats. Vänligen besök vår webbplats regelbundet för att hålla dig underrättad om eventuella förändringar.

8. Kontakt

8.1

För ytterligare information om Belly Balances personuppgiftshantering eller om du har frågor, är denne välkommen att kontakta Belly Balance på:

Belly Balance Sverige AB

Falugatan 8,

113 32 Stockholm

kontakt@bellybalance.se

8.2

Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, +46 8 657 61 00, datainspektionen@datainspektion.se, box 8114, 104 20 Stockholm.

 

9. Ikraftträdandedatum

Denna integritetspolicy gäller från och med 2019-10-01 tills den ersätts av en uppdaterad version.

Kontaktuppgifter:

Vänligen kontakta Belly Balance om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter:

Belly Balance Sverige AB,
Falugatan 8,
113 32 Stockholm.

kontakt@bellybalance.se