De studier som gjorts på hypnos vid IBS visar överlag på goda resultat och att de till viss del håller i sig över tid. I den första studien som gjordes i Sverige 2012 fick ca 40 % minskade symtom. Därefter har det kommit en rad studier, bl a från Monash University, där hela 72 % uppgav minskade symtom. Det är i paritet med kostbehandlingen FODMAP. Sammanfattningsvis kan man säga att den forskning som är gjord på behandlingar som handlar om att påverka den mentala delen hos personer med IBS alla har relativt bra resultat, men det är ingen behandling som ger en klart bättre effekt än någon annan. Det bevisar hur komplexa vi människor är och att vi behöver individanpassa behandlingen. För någon fungerar yoga, medan KBT, mindfulness eller hypnos passar bättre för någon annan. Det handlar så klart också om förväntningar, tidigare erfarenheter och vad man tror på. I Sverige har Ersta sjukhus med Martha Sjöberg i spetsen jobbat länge med hypnosbehandling. Martha är nu pensionerad och i nuläget erbjuds hypnosbehandling endast på ett fåtal kliniker. Vi behöver fler som utbildar sig för att kunna erbjuda behandlingen brett. Läs mer om studier här: Studie vid Monash University Studie Sahlgrenska