FODMAP på lång sikt

Studier visar genomgående bra effekt av att inta mindre FODMAPs för den som har IBS. Men en oavsiktlig konsekvens av att följa kostbehandlingen är en inverkan på tarmfloran. Man har sett att mängden av goda tarmbakterier minskar, speciellt i ett tidigt skede av kostbehandlingen när begränsningen är som störst. Därför är det extremt viktigt att genomföra HELA behandlingen med en dietist som kan behandlingen och förstår hur du hanterar FODMAP på lång sikt.

Vår tarmflora, eller miktobiota som den egentligen heter, blir allt mer uppmärksammad både när det gäller uppkomsten av sjukdomar och för vår hälsa överlag. De fermenterbara kolhydraterna som ingår i begreppet FODMAP är prebiotiska, vilket innebär att de är mat till en del av bakterierna i våra tarmar. Att reducera mängden FODMAPs ger därför en påverkan på tarmfloran, som skulle kunna innebära en negativ hälsoeffekt. Trots det ger kostbehandlingen FODMAP en klart bevisad symtomlindring hos så många som 75 % av personer med IBS. Bakterierna som minskar i antal, framför allt bifidobakterier, är i grunden bra för våra tarmar. Så en intressant paradox uppstår; att när mängden av dessa bra bakterier minskar lindras samtidigt symtomen.

Återinför för bakteriernas skull

Studier som gjorts avseende långtidseffekten av kostbehandlingen FODMAP visar alltså att tarmfloran förändras. Hittills vet vi dock för lite om vilken betydelse den förändringen skulle kunna ha på lång sikt. Det är en av orsakerna till att det är viktigt att få en så varierad kosthållning som möjligt och därför är det oerhört viktigt att göra återinförandet på rätt sätt. En låg-FODMAP kost är inte en no-FODMAP kost. Genom att förstå vad man reagerar går det att tillföra små mängder av FODMAPs och på så sätt ge tarmbakterierna bättre förutsättningar samtidigt som man håller symtomen under kontroll.

Steg för att hantera FODMAP på lång sikt

Vad kan man då göra för att minska påverkan på tarmfloran? Jo, tre säkra tips:

  1. Återinför – genom att lägga till t ex konserverade linser, surdegsbröd och kikärter, tillförs viktigt näring, prebiotika, till tarmbakterierna.
  2. En annan bra åtgärd är att äta en probiotika med laktobaciller och bifidobakterier, just de bakterierna som minskar i antal. Vi rekommenderar vanligen Alflorex, Innate Flora 20-14 Ultra strength, Terra Flora eller ProBelly som bra preparat att lägga till. För att kunna skilja på effekten av kost och tillskott brukar vi rekommendera att lägga till probiotika först efter ett par veckor med kostbehandling. Det finns dock de som vill börja direkt och det går oftast bra, framförallt i de tillfällen man kan misstänka att en obalans i tarmfloran varit det som givit upphov till IBS-symtomen. Det är också bra att testa ett preparat i minst 4 och gärna 8 veckor innan du utvärderar.
  3. Stressa mindre. Tarmbakterierna påverkas i hög grad av vårt leverne och det gör också hela matsmältningen. Därför är det bra att göra andningsövningar, meditation eller yoga regelbundet.

Och alla preparat med probiotika, prebiotika och synbiotika? Jo, de är bra förutsatt att det är rätt sorts stammar och gärna så många som möjligt i samma preparat. Inulin och FOS är ofta tillsatta som prebiotika i tillskotten och dessa är kraftigt symtombildande för personer med IBS. När tarmen kommit i balans igen kan toleransen för dessa öka.

Av: Sofia Antonsson
Leg dietist, Belly Balance