Illustration for IBS eller IBD

IBS eller IBD – vad är skillnaden?

IBS (Irritable Bowel Syndrome) och IBD (Inflammatory Bowel Disease) är två vanliga medicinska diagnoser lätt kan förväxlas, men de representerar olika gastrointestinala tillstånd. I denna artikel kommer vi att klargöra skillnaderna mellan IBS och IBD för att hjälpa dig att förstå deras olika egenskaper och behandlingsmetoder.

IBS (Irritable Bowel Syndrome):

IBS är en funktionell mag-tarmstörning som påverkar tarmens rörelse och kan orsaka symtom som buksmärta, gasbildning, uppblåsthet och oregelbunden avföring. Det är viktigt att komma ihåg att IBS inte är en inflammatorisk sjukdom. Istället är det en störning i hur tarmen fungerar.

Personer med diagnosen IBS upplever vanligtvis inte skador på tarmväggen, och det finns inga specifika tester för att diagnostisera det. Symtomen varierar från person till person och kan utlösas av faktorer som stress, kost och hormonella förändringar.

Behandlingen av IBS fokuserar ofta på att lindra symtomen genom kostförändringar, stresshantering och ibland receptfria läkemedel för att hantera specifika symtom som diarré eller förstoppning.

IBD (Inflammatory Bowel Disease):

Å andra sidan är IBD en term som inkluderar två huvudsakliga inflammatoriska tarmsjukdomar: Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Dessa sjukdomar orsakar en kronisk inflammation i tarmen och kan leda till allvarliga komplikationer och skador på tarmväggen.

Symtom på IBD inkluderar buksmärta, blod i avföringen, diarré, viktförlust och näringsbrist. Diagnosen görs genom en kombination av fysiska undersökningar, blodprover, avbildning och ibland tarmbiopsier.

Behandlingen av IBD innefattar vanligtvis läkemedel för att kontrollera inflammationen och förhindra komplikationer. I vissa fall kan kirurgi vara nödvändig för att ta bort skadad tarmvävnad.

I sammanfattning, IBS och IBD är två olika typer av tarmstörningar. IBS är en funktionell störning som påverkar tarmens funktion, medan IBD är en inflammatorisk sjukdom som orsakar skada på tarmväggen. Genom att förstå skillnaderna mellan dessa två tillstånd kan du bättre hantera dina egna eller andras hälsoproblem.

Ta kontroll över din IBS idag!

Är du redo att återta ditt liv från IBS? Vår app ger de verktyg och vägledning du behöver för att hantera IBS effektivt.

Prova gratis

Av: Sofia Antonsson 

Leg. Dietist, Belly Balance

Läs mer om