Image of Endometrios

Endometrios

Endometrios och kost hänger faktiskt ihop. Vi träffar ofta kvinnor som lever i tron om att det är IBS som orsakar besvären i magen, medan det efter vidare utredning visar sig vara endometrios. De två tillstånden har en del gemensamt och är lätta att förväxla. Många har ingen aning om vad endometrios är för något och tyvärr är det heller inte alla läkare som känner igen symtomen.

Endometrios kan ge symtom som uppblåsthetbuksmärtadiarréförstoppning och förändringar i tarmfunktionen. Eftersom symtomen är gemensamma med symtom vid IBS kan diagnoserna lätt förväxlas. Därför kan det dröja innan man får rätt diagnos och därmed få rätt behandling. Studier visar att ca 36 % av alla kvinnor som fått diagnosen IBS, också har endometrios.

Drabbar 10 % av alla kvinnor

Endometrios drabbar 1 av 10 kvinnor i barnafödande ålder. Orsaken till sjukdomen är ännu inte känd och tillståndet uppkommer när celler i livmoderslemhinnan börjar växa utanför livmodern och runt andra organ som äggledare och äggstockar, men också runt bukorgan, urinblåsa, tunn- och tjocktarm. Detta kan ge upphov till inflammation, vilket kan irritera tarmen och leda till IBS-liknande symtom. Andra vanliga symtom är episoder av kraftig smärta och kramper, ofta kopplat till ägglossning och mens. Värk i rygg och bäcken förkommer liksom humörsvängningar, trötthet och samlagssmärta.

Vanligen påvisas sjukdomen genom titthålskirurgi och avlägsnas då vilket ger de flesta symtomlindring. Endometrios är beroende av östrogen för att växa till så behandling fokuserar på att få ner mängden östrogen i kroppen. Inom sjukvården jobbar man med t ex p-piller medan man inom alternativmedicinen fokuserar mer på att öka mängden progesteron i kroppen. Det sker dels genom att använda progesteronkräm och dels genom att tillföra näringsämnen (zink, B-vitaminer, järn) om naturligt höjer progesteronet i kroppen.

Endometrios och kost

Kostförändringar är en viktig del av behandlingen. Vissa väljer antiinflammatorisk kost, andra tar bort socker, gluten och mjölkprotein. Nu finns dock flera studier som visar att FODMAP är en effektiv behandling för att minska symtomen även vid endometrios. Att lyckas minska smärta och obehag är viktigt för en ökad livskvalitet, även om själva grundorsaken till sjukdomen inte kan påverkas med FODMAP.

Ta kontroll över din IBS idag!

Är du redo att återta ditt liv från IBS? Vår app ger de verktyg och vägledning du behöver för att hantera IBS effektivt.

Prova gratis

Av: Sofia Antonsson 

Leg. Dietist, Belly Balance

Läs mer om