IBS eller gluten

På senare år har det kommit flera artiklar om huruvida vi ska äta gluten eller inte och om det egentligen är gluten eller FODMAPs som är boven vid magproblem. En del experter varnar för att ta bort gluten ur kosten medan andra menar att gluten i sig kan ge upphov till en mängd olika symtom och sjukdomar, där magproblem bara är en. Många ställer sig frågan om de har “IBS eller gluten” (egentligen glutenintolerans).

Glutenintolerans, glutenkänslighet och IBS

Först och främst ska vi skilja på glutenintolerans, glutenkänslighet och IBS. Vid glutenintolerans har man via blodprov påvisat antikroppar i blodet mot glutenproteinet och man får då diagnosen glutenintolerans eller celiaki som det heter. Behandlingen vid celiaki är strikt glutenfri kost livet ut. Celiaki drabbar ca 1-2% av befolkningen i Sverige och USA.

Glutenkänslighet är idag ett vedertaget uttryck och fenomen, framförallt i USA. Det betyder att personer som inte uppvisar antikroppar mot gluten ändå har besvär av proteinet. Man pratar om hur tarmen kan påverkas av en ökad inflammation och bli mer genomsläpplig (läckande tarm) vilket innebär att kroppen kan börja producera antikroppar mot andra organ t ex sköldkörteln. Många personer med hypotyreos (hashimoto) har en autoimmunitet som kan ha påverkats av tidigare intag av gluten. Symtom som trötthet, hjärndimma, ledvärk och inflammationer i kroppen kan ha ett samband med intag av gluten.

IBS eller Irritable Bowel Syndrome är en funktionell magtarmsjukdom vilket betyder att man inte kan hitta några fel i mage eller tarmar, de fungerar bara inte riktigt som de ska. Cirka 15-20 % av världens befolkning har IBS och IBS behandlar man främst med kostbehandlingen FODMAP. Symtom på IBS är ofta uppblåst mage, gas i magen, förstoppning eller diarré eller ont i magen.

Behandling av glutenintolerans och IBS

Vid IBS är det lite svårare att fastställa vad man egentligen reagerar på i maten. Många tar bort bröd och pasta, mår bättre och drar slutsatsen att det är gluten de inte klarar. Senare års forskning visar dock att de flesta med IBS främst reagerar på fibrerna i sädeslagen snarare än gluten. Anledningen till att det är svårt att skilja på dessa är att både fibrer och gluten försvinner när man tar bort gluteninnehållande produkter. Att ta bort dessa fibrer ingår i kostbehandlingen FODMAP. Där genomgår man först en elimineringsfas för att sedan lägga tillbaka livsmedelsgrupper och då kunna märka symtom. FODMAP är den behandling som visat sig vara mest effektiv när det handlar om att få bort IBS-symtom och kan man samtidigt undvika gluten kan det vara en positiv bieffekt för en del.

Eftersom vi träffar väldigt många människor med IBS så märker vi att det gör skillnad för vissa att ta bort gluten. De flesta blir bättre i magen och då beror det främst på fibrerna, medan andra blir piggare, sover bättre, har mindre ledvärk och huvudvärk och då kan det vara gluten som bidrar till det.

Det viktiga är att ta ett test innan man tar bort gluten så att man faktiskt vet att man inte går runt med en celiaki. Detta gäller även när man ska börja med FODMAP-kostbehandlingen. Förhoppningsvis ökar intresset och kunskapen om hur kroppen påverkas av gluten framöver. Sverige har mycket att lära av andra länders syn på gluten och kanske behöver det inte vara svart eller vitt. Ett reducerat intag räcker för många och när det kommer till FODMAP är man ju själv fri att bestämma vad man vill fylla IBS-hinken med!

I Belly Balance app hittar du FODMAP-listor, recept, streckkodsscanner, IBS-behandling och mycket mer som hjälper dig att hantera och minimera symtomen för IBS.

Av: Sofia Antonsson
Leg dietist Belly Balance