antidepressiva läkemedel IBS
Antidepressiva läkemedel vid IBS?

Antidepressiva läkemedel förskrivs ibland vid IBS av olika anledningar. Dels kan man få en orolig tarm att lugna ned sig eller så kan man få en ”slö” tarm att komma igång. Signaleringen från tarmen till hjärnan begränsas vilket betyder att vissa känner mindre smärta. Så långt är allt frid och fröjd. Men, när dessa läkemedel inte har önskad effekt, ger kraftiga biverkningar och ibland till och med ökar symtomen från magen kan man ifrågasätta användningen av dem som ett bra förstahandsalternativ vid IBS och orolig mage?

Snabba att erbjuda piller

Svensk sjukvård är väldigt duktiga på att erbjuda piller i allmänhet och antidepressiva läkemedel i synnerhet. Framförallt när det handlar om klassiska kvinnosjukdomar som IBS, hypotyreos, utmattningssyndrom, fibromyalgi, PMS, klimakteriebesvär och endometrios. Frågan är bara om alla verkligen vet hur antidepressiva läkemedel fungerar och vad de långsiktiga konsekvenserna är? Inte nog med att man på kort sikt kan gå upp i vikt, bli muntorr, få minskad sexlust eller humörpåverkan. Det kommer också allt fler studier som visar på negativa långtidseffekter.

Kosten först

För den som har IBS finns idag en effektiv kostbehandling som heter FODMAP. Den hjälper till att minska symtomen från magen hos 75 % av alla med IBS. Det är en fantastisk siffra och en behandling som är helt utan biverkningar. Det borde vara förstahandsalternativet för alla med IBS i Sverige, precis som det är i länder som USA, Australien och England.

En fråga man kan ställa sig är hur många som fått antidepressiva läkemedel för sin IBS som kunnat undvika det genom att i stället lägga om kosten? Att behöva stå ut med biverkningar för att sedan vara fast med antidepressiva läkemedel för en lång tid framöver är inte en hållbar lösning för någon. Det finns absolut en plats för antidepressiv behandling vid depressiva tillstånd. Det finns också de som provat allt när det gäller magbesvär, utan resultat. Då kan antidepressiva läkemedel ha en funktion. Men att erbjuda antidepressiv behandling innan man provat andra, biverkningsfria, behandlingsformer som inte handlar om att laborera med signalsubstanser i hjärnan, är bokstavligen att börja i fel ände när det gäller IBS.

Av: Sofia Antonsson
Dietist, Belly Balance